InBLACK - biuro księgowe

Księgowość Pełna i Uproszczona, Deklaracje, Sprawozdania, Kadry i Płace, Kontakt z US i ZUS.

  • NIP 1250419367
  • REGON 012833593

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Usługi podstawowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców
 • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym
 • wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (obniżenie kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością podpisania deklaracji)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

2. Usługi dodatkowe:

 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS
 • odbieranie dokumentów od klienta
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej
 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  wymaganej Ustawą o rachunkowości
 • obsługa kontroli podatkowych
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego
 • raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów
 • doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez firmę
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • tworzenie - na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów - budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych)
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów
 • kontrola stanu należności i zobowiązań
 • opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych, w tym: tworzenie regulaminów wynagradzania, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji gospodarki kasowej, instrukcji gospodarki magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej

Dodatkowe informacje

 • jesteśmy na rynku od 1997 r.
 • proponujemy Państwu umiarkowane i atrakcyjne ceny usług księgowych w zamian za wysoką jakość i profesjonalizm
 • na każdym etapie współpracy z naszym biurem księgowym zapewniamy całkowite bezpieczeństwo oraz poufność informacji
 • pracujemy na sprawdzonych programach RAKS SQL
 • nasze biuro księgowe posiada uprawnienia do prowadzenia działalności rachunkowej - licencja Ministerstwa Finansów nr 5085/97