INDEKS Biuro Rachunkowe

6

Kompleksowa obsługa księgowa podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

  • NIP 5223165479
  • REGON 384078579

Charakterystyka

obszar usług:

 • Włochy
 • Ursus

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Reset2
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Niniejsza oferta skierowana jest w szczególności do osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą, mikro i małych przedsiębiorców
, w tym także spółek oraz fundacji i stowarzyszeń.

Oferta podstawowa

Obejmuje podstawową obsługę księgową w ramach określonego w umowie miesięcznego
wynagrodzenia. W zakresie oferty podstawowej wykonywane są następujące czynności:

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych lub ryczałtu
  ewidencjonowanego
  oraz obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatku VAT
 • kontrola dokumentacji Zleceniodawcy pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych wydruków lub zestawień w formie elektronicznej zgodnie
  z wymogami ustawy o rachunkowości oraz ewidencji podatku VAT
 • sporządzanie zeznania rocznego dla podatku dochodowego
 • reprezentacja Zleceniodawcy przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń
  Społecznych oraz innymi instytucjami publicznymi, jeżeli zostały złożone odpowiednie
  pełnomocnictwa
 • informowanie Zleceniodawcy drogą elektroniczną o istotnych zmianach w przepisach
  podatkowych, które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności

Oferta dodatkowa

Obejmuje czynności wykraczające poza ofertę podstawową. Wynagrodzenie za poniższe usługi
ustalane jest indywidualnie w drodze negocjacji. Zakres czynności dodatkowych jest otwarty
i obejmuje w szczególności:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy
  o rachunkowości
 • sporządzanie raportów kasowych
 • zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń
 • bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami oraz przesyłanie stanów
  rozrachunków raz w miesiącu drogą elektroniczną
 • sporządzanie dodatkowych dokumentów dotyczących kontrahentów takich jak noty
  księgowe, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty i inne
 • sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń
  sald do odbiorców i dostawców
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, zakładanie teczek osobowych pracowników
 • opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami
  podatkowymi
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-R, PIT-4R, PIT-11 pracowników
 • sporządzanie wniosku o interpretację indywidualną
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań
 • dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej
 • opracowanie pozostałych dokumentów na zamówienie Zleceniodawcy, takich jak umowy
  formularze urzędowe, wnioski i inne
 • opracowanie pozwu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego

Dodatkowe informacje

Obszar usług: Włochy, Ursus, Bemowo

Dlaczego warto wybrać Indeks? Oto kilka argumentów:

Profesjonalna jakość usług. Posiadam odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz niezbędne doświadczenie. Jednocześnie stale pogłębiam swoją wiedzę, co przy ciągle zmieniających się normach prawnych, jest niezwykle ważne.

Konkurencyjne ceny. Jestem elastyczny na potrzeby i możliwości swoich klientów. Z każdym ustalam indywidualne ceny w oparciu o zakres usług. Każdy klient otrzymuje indywidualnie opracowaną ofertę.

Optymalizacja podatkowa. Zawsze staram się podpowiadać swoim klientom jak najlepsze rozwiązania. Odpowiednie wykorzystanie istniejących przepisów prawa w wielu przypadkach pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wybór optymalnych rozwiązań potrafi przynieść spore oszczędności. Takie działania, w ramach prawa, nazywamy optymalizacją podatkową.

Czas na próbę. Wszystkim klientom zainteresowanym podjęciem stałej współpracy proponuję pierwszy miesiąc na próbę, bez zawierania umowy, zazwyczaj bezpłatnie lub z dużym rabatem. Takie rozwiązanie przynosi korzyści obu stronom. Klient może lepiej poznać mój sposób działania zanim podejmie ostateczną decyzję, natomiast ja mam czas na dostosowanie oferty do potrzeb klienta.

Kompleksowa usługa. Moja współpraca z klientem nie musi ograniczać się do zaksięgowania dokumentów, obliczenia podatków i wypełnienia deklaracji. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają mi na wspieranie klientów w wielu innych czynnościach związanych z funkcjonowaniem firmy, takich jak: przygotowanie różnych umów, pism, wniosków czy formularzy obliczeniowych wspomagających pracę, a także pomoc w przygotowaniu i złożeniu pozwu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sądu) celem odzyskania należności od dłużnika.