IQ Accounting Sp. z o .o.

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.

  • NIP 5223253410
  • REGON 524800210

Charakterystyka

obszar usług:

 • Włochy

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja

usługi dodatkowe:

 • Finansowanie - pomoc
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Rachunkowość:

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi:

 • Prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych, WNiP, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej,
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • Rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • Wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • Tworzenie zasad obiegu dokumentacji księgowej,
 • Rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • Opracowywanie sprawozdań i raportów w formie określonej i częstotliwości zgodnie z oczekiwaniami klienta,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.

Prowadzenie KPiR

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności każdej firmy jest różna, dlatego staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W ramach usług dodatkowych, świadczymy m.in.:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,
 • sporządzenie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną,
 • zwroty podatku VAT od zakupów dokonanych na terenie UE,
 • zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń,
 • sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców,
 • opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi,
 • wysyłka deklaracji PIT-11 pracowników,
 • dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej,
 • usługi ekspresowe,
 • rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM,
 • rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kadry i płace:

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę kadrową i płacową w skład, której wchodzi:

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców – teczki pracownicze.
 • Weryfikowanie prowadzonej przez Klienta ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników.
 • Sporządzanie standardowej dokumentacji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy itp.
 • Prowadzenie ewidencji kart urlopowych  w tym nadzór nad prawem i wymiarem  przysługujących urlopów wypoczynkowych.
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 • Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.
 • Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń.
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • Sporządzanie informacji dla pracowników : paski wypłat miesięcznie oraz raz w roku ZUS RMUA.
 • Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).
 • Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Powadzenie kart zasiłkowych.
 • Rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 4R.
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON

Doradztwo

 • doradztwo księgowo-kadrowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo finansowe,
 • pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności,
 • pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

IQ Accounting to niewielkie biuro rachunkowe w Warszawie oferujące kompleksową obsługę księgową dla firm. Proponujemy profesjonalne usługi księgowe, doradztwo podatkowe i finansowe, administrację kadr i płac, jak również szeroki wybór pozostałych usług związanych z prowadzoną działalnością. Obsługujemy spółki z o.o., spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje, i inne. Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową usługę księgową, tak aby Wasza uwaga mogła koncentrować się  na rozwoju własnego biznesu.

Nasza obsługa księgowa dla firm to gwarancja dostępu do aktualnych i sprawdzonych informacji. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w prawie podatkowym, co pozwala nam na sprawne i szybkie reagowanie i informowanie naszych klientów o nowych rozwiązaniach. Dzięki stałemu podnoszeniu naszych kwalifikacji, możemy zapewnić usługi księgowe wysokiej jakości, z zachowaniem odpowiednich i najwyższych standardów. Zapewniamy współpracę opartą na zaufaniu i lojalności.  Nasi pracownicy to księgowi z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający wykształcenie kierunkowe a ich zdolności poświadczone są certyfikatem księgowym Ministerstwa Finansów.

Nasze biuro posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i dostosowane jest do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadamy dobrowolne ubezpieczenia obejmujące min. czynności związane z obsługą kadrowo-płacową i obliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: