IQ TAX 1 sp. z o.o. sp.k. (0)

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości, księgowości i podatków.

  • NIP 7010208533
  • REGON 142106955

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC
 • Biegły rewident / audytor

Oferta firmy

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.
W trakcie współpracy służymy klientom poradami oraz pomocą związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów. Zapewniamy wsparcie działalności oraz stosowanie standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pełna obsługa księgowa, jaką świadczymy naszym klientom stanowi podstawowy element naszej działalności. Stała współpraca w zakresie prowadzenia ksiąg na gruncie operacyjnym, z dostępem do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, daje komfort, minimalizuje ryzyko oraz gwarantuje rzetelność świadczonych usług w obszarze księgowości i rachunkowości klienta przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Specjalizujemy się w tzw. pełnej księgowości (księgi handlowe) dla mikro, małych i średnich spółek oraz funduszy inwestycyjnych, jak również innych podmiotów prawa.

Usługi księgowe dla spółek

W zakresie obsługi księgowej spółek proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF/MSR),
 • obsługę podatkową w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych (CIT oraz PIT),
 • prowadzenie wszelkich dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami prawa (rejestry vat, ewidencja środków trwałych etc.),
 • sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
 • przygotowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości,
 • reprezentację w przypadku kontroli skarbowych,
 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • raportowanie finansowe dla celów księgowych i zarządczych wg. standardów klienta,
 • doradztwo księgowe kompleksowe oraz bieżące porady.

A ponadto:

 • przeglądy dokumentacji księgowej i procedur księgowych w firmie,
 • nadzór merytoryczny nad pracownikami działów finansowo - księgowych klienta,
 • organizację działów księgowości oraz przygotowania i wdrożenia systemów procedur księgowych,
 • usługi wspomagające organizację i funkcjonowanie działów księgowych.

Usługi w obszarze rachunkowości

Wspomagamy naszych klientów w szeroko rozumianym obszarze rachunkowości. Poza typową obsługą księgową proponujemy narzędzia wykorzystywane w przedsiębiorstwie na różnych etapach jego rozwoju oraz w zależności od bieżącego zapotrzebowania osób zarządzających.

Zakres tematyczny tego rodzaju obsługi prezentujemy poniżej:

 • rachunkowość zarządcza,
 • projekty rozwiązań dotyczących kontroli i optymalizacji kosztów,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • projekty systemów kontrolingowych,
 • przeglądy efektywności oraz wdrożenia systemów kontroli wewnętrznej ( w tym również zgodnie z „SOX”),
 • szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości i podatków.

Usługi księgowe dla funduszy inwestycyjnych

Szczególnym obszarem naszych usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Nasz dedykowany zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych tego typu jednostek, część członków zespołu posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych funduszy, co gwarantuje realizację usługi na najwyższym poziomie.

Aktualnie prowadzimy księgi kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferujemy kompleksową usługę pokrywającą wszystkie obszary związane z rachunkowością i sprawozdawczością funduszy.

Zakres oferowanej usługi obejmuje następujące elementy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859),
 • dokonywanie wyceny aktywów funduszu, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny zgodnie z polityką rachunkowości, statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • uzgadnianie wyników wyceny aktywów funduszu z depozytariuszem Funduszu,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu na zasadach i w formacie określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia bilansu płatniczego NBP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1740),
 • przygotowywanie projekcji płynności funduszu oraz dokonywanie przelewów bankowych,
 • badanie limitów inwestycyjnych Funduszu, wynikających ze statutu Funduszu i przepisów prawa oraz uzgadnianie stanu tych limitów z depozytariuszem,
 • przygotowywanie raportów ESPI,
 • prowadzenie rejestru transakcji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2009 r., Nr 45, poz. 364),
 • współpraca z audytorem Funduszu,
 • realizacja Instrukcji Towarzystwa.

Dodatkowe informacje

Doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach audytorskich i konsultingowych pozwala nam zapewnić najwyższe profesjonalne standardy świadczenia usług.

Firmę tworzy zespół specjalistów – księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu złożonych projektów.

Specjalizujemy się w obsłudze różnej wielkości spółek kapitałowych reprezentujących wiele branż oraz podmiotów z sektora finansowego takich jak fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie.

Komunikujemy się z klientem w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Obecnie obsługujemy około 200 klientów, zapewniając im najwyższy poziom usług przy racjonalnych finansowo warunkach współpracy.

IQ TAX realizuje zasadę poufności obejmującą listę klientów oraz prowadzone projekty.

Identyfikując obszary naszych doświadczeń oraz obsługiwane podmioty chcielibyśmy jednakże podkreślić, że zajmowaliśmy się obsługą spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji, spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na innych giełdach europejskich, funduszy inwestycyjnych, banków i domów maklerskich.

Obszary naszych kompetencji obejmują większość branż i sektorów gospodarki: handel i dystrybucję, fmcg, branżę farmaceutyczną, informatyczną, nieruchomości (developerską i budowlaną), transport i logistykę, hotelarską, energetykę, bankowość i finanse, reklamę i media oraz przemysł.

Nasi specjaliści zrealizowali w swojej praktyce liczne projekty audytorskie, przeglądy finansowe, due diligence, wyceny spółek, usługi związane z wykrywaniem nadużyć gospodarczych, usługi doradcze oraz usługi w zakresie księgowości i podatków.

Doradzaliśmy i obsługiwaliśmy procesy IPO na GPW oraz na rynku New Connect.

Nasze doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, wycen oraz doradztwa dla firm o różnym profilu działalności, funduszy inwestycyjnych oraz banków, a tym samym wiedza w zakresie funkcjonowania biznesu i działów finansowych przedsiębiorstw stanowi naszą wartość dodaną i pozwala lepiej wspierać Klientów w prowadzeniu ich biznesu.

Dysponując doświadczeniem z zakresu audytu finansowego oraz dziedzin pokrewnych jesteśmy świadomi, jak duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy ma sprawdzona metodologia oraz kompetencje personelu w zakresie wykonywania funkcji finansowo-księgowej.

Usługi świadczone są przez najwyższej klasy specjalistów księgowych, biegłych rewidentów, posiadających doświadczenie w pracy w międzynarodowych i polskich korporacjach m.in. z tzw. "wielkiej czwórki".

Galeria

Partner merytoryczny