JBD Accounting Daria Olender

Świadczymy usługi rachunkowości dla firm: prowadzimy pełną księgowość, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencję ryczałtową.

  • NIP 9690909223
  • REGON 273931072

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księga przychodów i rozchodów oraz inne narzędzia ewidencji księgowej

Oferujemy pomoc przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów będącej podstawą ustalenia podstawy opodatkowania części przedsiębiorstw wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Świadczymy usługi dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek partnerskich, cywilnych i jawnych zobligowanych do ewidencjonowania operacji gospodarczych. 

Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS i zestawień KPiR,
 • obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzeniem rejestrów VAT,
 • rozliczeniem PIT i wysyłką zeznań podatkowych do urzędów,
 • ewidencjonowaniem operacji gospodarczych.

Na prośbę Klienta również przechowujemy księgi przychodów i rozchodów oraz wymagane dowody księgowe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych będące metodą prowadzenia księgowości, na którą może zdecydować się dowolna firma. 

Jednak dla niektórych podmiotów gospodarczych forma ta jest obowiązkowa. Narzuca ją ustawa o rachunkowości, zgodnie z którą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają między innymi:

 • spółki: jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, handlowe, cywilne, partnerskie, aukcyjne;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osoby fizyczne (jeśli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro);
 • jednostki organizacyjne;
 • gminy, powiaty i województwa.

Co składa się na księgę rachunkową?

Księgi rachunkowe w chronologicznym zestawieniu wykazują obroty oraz saldo generowane przez działalność, a także jej aktywa i pasywa. Na księgi rachunkowe składają się:

 • dziennik z danymi o dokonywanych operacjach gospodarczych;
 • księga główna, w której zapisuje się wszystkie operacje gospodarcze z zastosowaniem metody podwójnego zapisu;
 • księga pomocnicza służąca uzupełnieniu zapisów zawartych w księdze głównej;
 • zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwia prawidłowe dokonywanie rozliczeń i sporządzanie sprawozdań będących obrazem działalności finansowej firmy. Z tego powodu wielu przedsiębiorców postanawia powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych specjalistom w dziedzinie rachunkowości, takim jak pracownicy JBD Accounting. 

Oferowane przez nas usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują następujące czynności:

 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat i rachunków przepływów pieniężnych;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz zakupów i sprzedaży;
 • opracowywanie zakładowego planu kont;
 • ewidencja wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych.

Usługi z zakresu obsługi kadrowej firm

W naszej ofercie usług z zakresu obsług kadrowej firm znajdują się czynności, takie jak:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • bieżąca obsługa pracowników w ramach umów o pracę i cywilnoprawnych,
 • zarządzanie kalendarzem pracowników: urlopów chorobowych i macierzyńskich,
 • rejestracja zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności i urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i informacji o przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi,
 • zgłaszanie pracowników i rozliczenia ZUS.

Pomagamy także przy opracowywaniu regulaminów pracy, zasad dotyczących systemów motywacyjnych i regulaminu wynagrodzenia.

Rozliczenia płac dla firm

Nasza oferta obejmuje również pomoc przy rozliczeniach płac dla firm. Zajmujemy się sporządzaniem:

 • list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych oraz naliczaniem wynagrodzeń,
 • rachunków do umów o dzieło i zlecenie,
 • deklaracji podatkowych i rozliczeń PIT,
 • zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
 • deklaracji rozliczeniowych dla ZUS.

Dodatkowe informacje

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą księgową a nasze usługi wykonujemy dla właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz dla międzynarodowych spółek kapitałowych. Jako nieliczni stosujemy podwójny system sprawdzania pracy księgowych, który daje najwyższą gwarancję prawidłowego księgowania i rozliczania podatków. Nieustannie doskonalimy się, aby podwyższać jakość świadczonych usług.

Zajmujemy się m.in. kompleksowym prowadzeniem księgowości i doradztwem podatkowym. Świadczymy też pełen zakres usług kadrowo-płacowych. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Gliwic, Zabrza, Bytomia, Knurowa, Pyskowic, Katowic oraz całego województwa śląskiego.

Wsparcie księgowe

Oferujemy wsparcie księgowe dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Prowadzimy pełną księgowość dla firm i rozliczamy podatki: VAT, PIT i CIT. Zajmujemy się przygotowywaniem i przekazywaniem rozliczeń i deklaracji do urzędów, a także reprezentacją klientów przed różnymi organami. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową, m.in. w prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Świadczymy usługi bieżącej obsługi pracowników i naliczania ich wynagrodzeń.

Oferta firmy księgowej

Oferta firmy księgowej JBD Accounting wyróżnia się ze względu na liczne atuty, takie jak:

 • lokalizacja w centrum Gliwic,
 • duża wiedza i wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości i podatków,
 • wieloletnia współpraca ze znakomitymi specjalistami: biegłymi, prawnikami i radcami podatkowymi,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • atrakcyjne ceny,
 • zaangażowanie w sprawy Klientów,
 • szybkie terminy realizacji usług.

Powierzając nam sprawy księgowe oraz kadrowo-płacowe, zyskują Państwo pewność fachowego i rzetelnego wykonania przekazanych obowiązków. Współpraca z nami to również gwarancja życzliwej obsługi, gotowej odpowiedzieć na wszystkie pytania i doradzić w wyborze optymalnego rozwiązania. Ponadto jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, dlatego warunki współpracy ustalamy indywidualnie w taki sposób, by były satysfakcjonujące dla obu stron.

Aby zapewnić Państwu pełne bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług, nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje – aktualizują wiedzę o przepisach, uczestniczą w szkoleniach oraz korzystają z pomocy fachowców m.in. z dziedziny prawa czy podatków. Nasz zespół wyróżnia także aktywne podejście do spraw klienta połączone z nastawieniem na rozwiązywanie problemów oparte o metody wypracowane dzięki szerokiemu doświadczeniu.

Ekspert artykułu

Artykuły: