JML Consulting sp. z o.o.

Każdy z naszych Klientów jest dla nas wyjątkowy, dlatego dostarczamy usługi indywidualnie dostosowane do potrzeb Klientów.

  • NIP 5223184353
  • REGON 386201038
  • KRS 0000844062

Charakterystyka

obszar usług:

 • Piaseczno

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Import/Eksport
 • Nieruchomości
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Buchalter II
 • Comarch Optima
 • InsERT
 • Raks
 • Rewizor
 • Sage Symfonia
 • SAP
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość uproszczona

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych ,sprawozdań finansowych, sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych

Księgi Handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont
 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych
 • kontrola rozrachunków
 • potwierdzanie sald należności
 • sporządzanie raportów kasowych
 • ewidencja środków trwałych
 • rejestry VAT
 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • możliwość reprezentowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • doradztwo w zakresie opracowywania strategii finansowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych i rocznych)
 • sporządzanie i przekazanie do urzędu plików JPK
 • świadczenie pomocy w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych

Kadry i Płace

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
 • sporządzanie miesięcznych list płac
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie i przekazywanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11)
 • przygotowanie dokumentów związanych z umową o pracę, zmianami warunków zatrudnienia
 • sporządzanie świadectw pracy
 • przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • sporządzanie dla GUS sprawozdań dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji do PFRON
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowo–płacowych
 • informowanie o należnościach z tytułu podatków i składek

Rozliczenia roczne

 • sporządzenie deklaracji PIT
 • sporządzenie deklaracji CIT
 • wysyłkę zeznania do urzędu skarbowego w formie elektronicznej
 • możliwość rozliczenia się online
 • uwzględnienie ulgi i odliczeń od podatku
 • sporządzenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej

Rozliczenia PIT

 • przygotowanie okresowych deklaracji PIT
 • sporządzanie PIT-4 dla pracowników
 • sporządzanie PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym

Ekspert artykułu

Artykuły: