Kancelaria Podatkowa TAXPERT Jakacka Anna

Księgowość, Doradztwo Podatkowe. Licencja MF, Ubezp. OC, na rynku od 93'

  • NIP 5241076326
  • REGON 010291567

Charakterystyka

obszar usług:

 • Targówek

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima

platformy online:

 • Comarch Optima
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Kancelaria nasza oferuje usługi w zakresie:

1. Prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych książek rozchodów i przychodów, ryczałtu ewidencjonowanego:

 • weryfikacja dokumentów pod względem księgowym, rachunkowym i merytorycznym /konsultacja z klientem
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie rachunku zysków i strat na koniec każdego miesiąca
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT/CIT i składanie ich w urzędach skarbowych
 • sporządzanie przelewów podatkowych
 • udzielanie zainteresowanym wszelkich wyjaśnień związanych z dostarczoną dokumentacją
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych i bilansów wymaganych przepisami prawa podatkowego
 • rozliczenie dewizowe
 • rozliczenia wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć

2. Prowadzenie ewidencji podatku VAT:

 • rejestracja firm jako podatników podatku VAT
 • weryfikacja dokumentów pod względem zgodności z przepisami ustawy o podatku
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT-7 i składanie ich we właściwym urzędzie skarbowym.- sporządzanie dokumentów płatniczych

3. Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie list płac
 • powadzenie ewidencji pracowników - kartoteki wynagrodzeń, kartoteki podatkowej, kartoteki zasiłkowej, kartoteki urlopowej
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectwa pracy
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT-4, PIT-8, PIT-11 i składanie ich do Urzędów skarbowych
 • sporządzane przelewów na wynagrodzenia pracowników
 • sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę oraz pracowników zgodnie z wymogami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie deklaracji i raportów oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie przelewów składek do ZUS
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji wymaganej do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

4. Doradztwo podatkowe:

 • sporządzanie odwołań od postanowień i decyzji organów skarbowych
 • sporządzanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • pozyskiwanie oficjalnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • przygotowywanie rozwiązań w zakresie optymalnych rozwiązań w zakresie obciążeń podatkowych
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi - kontrole skarbowe są prowadzone w obecności naszego pracownika, my udzielamy wszelkich informacji i wyjaśnień
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • regulaminy pracy i płacy
 • outsourcing
 • konsultacje prawne i ekonomiczne
 • analizy ekonomiczno - finansowe

5. Wyprowadzanie zaległości, weryfikacja ksiąg handlowych, podatkowych książek przychodów i rozchodów.

6. Procedury zakładania, zamykania i przekształcania firm.

7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Dodatkowe informacje

Kancelaria Podatkowa TAXPERT działa na rynku księgowo-finansowym od stycznia 1993 roku.

Doświadczenie kierownictwa firmy zdobywane od 1979 roku w zarządzaniu księgowością w firmach krajowych i zagranicznych oraz wiedza zdobyta między innymi na:

 • wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • wydziale Finansów Przedsiębiorstw WSPiZ im. L.Koźmińskiego w Warszawie
 • podyplomowych Studiach Podatków i Prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • podyplomowych Studiach Rachunkowości w PWSBiA w Warszawie
 • studium Doradców Podatkowych
 • także wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach

pozwoliły stworzyć prężnie działającą Kancelarię Podatkową świadczącą profesjonalne i kompleksowe usługi.

Zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych o różnej strukturze i formie organizacyjno prawnej. Reprezentujemy firmy działające w różnych gałęziach gospodarki od firm produkcyjnych, transportowych, poprzez branżę gastronomiczną, branżę samochodową, usługi medyczne, usługi prawne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się importem i eksportem.

Oprócz prowadzenia dokumentacji pomagamy klientom przy wyborze właściwej strategii finansowej, rozwiązujemy problemy podatkowo-księgowe, reprezentujemy ich przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi organami podatkowymi. Kompleksowa obsługa kancelarii pozwala klientom w tym momencie zająć się już tylko biznesem.

W sytuacjach wymagających wsparcia czysto prawnego proponujemy współpracę z jedną z naszych partnerskich renomowanych Kancelarii Prawnych.

Z naszymi klientami współpracujemy również w języku angielskim.

Posiadamy wpis na listę doradców podatkowych nr 01986, a także świadectwa kwalifikacyjne nr 1222/96 i 25652/01, a działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.