Kancelaria Podatkowo Księgowa Agnieszka ZAPART

Doradztwo podatkowe, księgowość, kadry i płace. Dostęp do danych online-GRATIS.

  • NIP 7811677852
  • REGON 146867421

obszar usług:

 • Bemowo

programy księgowe:

 • Comarch Optima

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Zakładanie firm

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Dla firm

1. Doradztwo podatkowe. 

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą:

 • optymalizacja wyboru prawno-podatkowej formy działalności przedsiębiorstwa
 • analizy ekonomiczno – finansowe na bazie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, biznes-plany
 • rejestracja firmy za klienta

Dla przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą: 

 • optymalizację rozwiązań podatkowych poprzez
  - wybór najkorzystniejszej formy prawnej i struktury prowadzonego przedsiębiorstwa
  - zastosowanie najkorzystniejszej w danej sytuacji formy opodatkowania
  - wykorzystanie wszystkich ulg i zwolnień przewidzianych w przepisach podatkowych
  - przygotowywanie wyjaśnień, odwołań, wniosków w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych
  - biznes-plany, sprawozdania finansowe dla banków i innych instytucji finansowych

2. Księgowość.

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.: 

 • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • gwarantujemy obsługę księgową firmy przez jedną przydzieloną księgową

3. Kadry i płace.

Obsługa kadrowo-płacowa firm obejmuje: 

 • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika
 • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.)
 • rozliczenia z ZUS i US
 • doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS
 • doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania kadr

Szczegółowe warunki współpracy i koszty usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od zakresu usług, formy prowadzonej działalności i ilości dokumentów.

Dla klientów indywidualnych

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • porady, opinie i wyjaśnienia w zakresie zobowiązań podatkowych
 • ustalanie zobowiązań podatkowych wynikających z nietypowych operacji gospodarczych i ich ocena w świetle obowiązującego prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji rocznych

Dodatkowe informacje

Dodatkowy adres:

05-825 Książenice, ul. Cichociemnych 59 (koło Grodziska Mazowieckiego)

Kancelaria powstała nie tylko jako innowacyjna propozycja, ale również nowa jakość na rynku usług dla przedsiębiorstw. Naszym głównym celem jest zapewnianie wsparcia i narzędzi potrzebnych do podnoszenia efektywności oraz optymalnego rozwoju firm na każdym etapie.

Cel jaki sobie stawiamy to bycie najlepszym, służyć klientom dając im poczucie bezpieczeństwa i podnosić komfort ich codziennego życia poprzez zapewnienie rzetelnej, terminowej i nowoczesnej obsługi. 

Naszą dewizą jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klienta i wspólne poszukiwanie rozwiązań optymalizujących jakość świadczonych przez nas usług. 

Stworzyliśmy elastyczny model współpracy z klientem by jak najlepiej dopasować się do jego potrzeb. 

Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w jakiej funkcjonują nasi kliencioferujemy Państwu księgowość online, dzięki której właściciel lub inna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem ma przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca na świecie wgląd poprzez sieć Internet w swoją bazę księgową. Może z niej nie tylko czerpać informacje o wyniku finansowym i wysokości podatków oraz składek ZUS ale również zapisywać na swoim komputerze i drukować księgi podatkowe, rejestry VAT, listy płac, przelewy, różnorakie zestawienia i wykresy a także wystawiać faktury sprzedaży bez potrzeby kontaktowania się z biurem. 

W pracy wykorzystujemy oprogramowanie ERP OPTIMA firmy COMARCH , która otrzymała rekomendację Stowarzyszenia Księgowych., potwierdzając tym samym jego wysoką jakość. 

Bogata funkcjonalność programu oparta o konfiguratory umożliwia jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdej małej, średniej lub dużej firmy. 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Zapart
doradca podatkowy nr 11097