KDG Horus sp. z o.o. sp.k.

Zajmujemy się obsługą firm od 2004 roku. Od tego też roku współpracujemy z innymi firmami prowadząc ich obsługę rachunkową, kadrowo-płacową, doradztwo gospodarcze.

  • NIP 8961553218
  • REGON 365027275

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Estoński CIT
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Enova
 • InsERT
 • Microsoft Dynamics
 • Rewizor
 • Sage Symfonia

platformy online:

 • Saldeo Smart
 • superksiegowa.pl
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Doradztwo Gospodarcze

Posiadając długoletnie doświadczenie w obsłudze w pomocy osobom chcącym prowadzić działalność gospodarczą:

 • pomagamy w zakładaniu jednoosobowych działalności gospodarczych
 • pomagamy w rejestracji spółek prawa cywilnego
 • pomagamy w rejestracji spółek prawa handlowego
 • prowadzimy konsultacje i bieżące wyjaśnienia w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej i form jej prowadzenia

Usługi księgowe

Świadczymy profesjonalna obsługę księgową dla jednoosobowych działalności, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi, każdy klient naszej Kancelarii objęty jest opieką  dedykowanego opiekuna klienta, który prowadzi jego bieżącą obsługę. Dzięki takiemu rozwiązaniu komunikacja pomiędzy naszą Kancelarią a klientem przebiega szybko i sprawnie.

 • prowadzimy księgowość w pełnym zakresie
 • prowadzimy KPiR
 • sporządzamy deklaracje podatkowe
 • prowadzimy rejestry VAT
 • sporządzimy deklaracje JPK VAT
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe
 • sporządzamy sprawozdania do GUS
 • zakładamy i prowadzimy odpowiednie ewidencje
 • ewidencje środków trwałych, wyposażenie
 • reprezentujemy klientów podczas kontroli prowadzonych przez właściwe organy kontroli
 • prowadzimy ewidencje przychodów

Usługi kadrowo-płacowe

Zatrudnianie pracowników i późniejsze ich rozliczania związane jest z koniecznością przygotowania odpowiednich umów, regulaminów i ewidencji dokumentacji zgodnych z obowiązującym prawem.
Przekazując KDG HORUS prowadzenie spraw pracowniczych zyskujesz pewność, że zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • naliczamy wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w godzinach nocnych, 
 • napiwków, wynagrodzenia za czas urlopu, choroby)
 • rozliczamy przychody z tytułu umów zlecenia i o dzieło
 • zgłaszamy umowy o dzieło do ZUS
 • naliczamy składki ZUS i podatki
 • sporządzamy i przesyłamy do ZUS deklaracje i zgłoszenia w formie elektronicznej
 • sporządzamy roczne informacje o dochodach PIT-11
 • sporządzamy roczne deklaracje PIT-4R oraz PIT-8R
 • sporządzamy deklaracje PFRON
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne dla GUS
 • wystawiamy zaświadczenia o wynagrodzeniu dla pracowników
 • administrujemy teczkami osobowymi
 • przygotowujemy zakładowy regulamin pracy oraz zakładowy regulamin wynagradzania
 • przygotowujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia, sporządzaniem świadectw pracy i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
 • prowadzimy ewidencje i kontrolę ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 • prowadzimy ewidencje czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • sprawujemy nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • przygotowujemy korespondencje z komornikami
 • reprezentujemy klientów podczas kontroli prowadzonych przez właściwe organy kontroli

Audyt i inne usługi atestacyjne

KDG HORUS Sp. z o.o. świadczy usług rewizji finansowej zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań  nr 3742.

Zespół biegłych rewidentów naszej Kancelarii wykona dla Państwa

 • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek
 • przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • badania projektów finansowanych ze środków unijnych
 • wyceny przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • due diligence

Doradztwo finansowe i podatkowe

 • przygotowujemy sprawozdania i raporty finansowe
 • sporządzamy plany finansowych, prognozy i budżety
 • organizujemy zasady rachunkowości w firmie
 • sporządzamy lub aktualizujemy polityki rachunkowości
 • wdrażamy systemy kontrolingu – rachunkowości zarządczej w firmie
 • konsultacje i opinie podatkowe
 • sporządzamy wnioski o podanie wiążącej interpretacji podatkowej
 • przygotowujemy dokumentacje cen transferowych
 • przeglądy podatkowe

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Po wpisaniu w 2011 roku na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, rozszerzyliśmy zakres naszych usług o badanie sprawozdań finansowych i doradztwo podatkowe.

Aby wypełnić misję Kancelarii, jaką jest świadczenie usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej satysfakcji klientów, Zarząd składa się z Biegłych Rewidentów, a wśród osób zatrudnionych są osoby posiadające Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 2016 roku struktura funkcjonowania spółki przekształciła się w grupę Kancelarii z dywersyfikacją działalności dla poszczególnych Kancelarii. W tym samym roku powstała spółka komandytowa KDG Horus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Ekspert artykułu

Artykuły: