Knowledge sp. z o.o. (0)

Usługi Finansowo - Księgowe, Kadry, Wynagrodzenia, Human Resources.

  • NIP 5271004998
  • REGON 010757913

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Reprezentacja w urzędach

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna

branże specjalistyczne:

 • Import/Eksport

rodzaje księgowości:

 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Usługi finansowo - księgowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych
 • rejestr sprzedaży i zakupów VAT
 • rozliczenie transakcji importowych, eksportowych, różnice kursowe
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • sprawozdawczość GUS
 • sporządzanie rocznej sprawozdawczości finansowej
 • sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • doradztwo podatkowe i prawne
 • reprezentowanie podatnika w Urzędzie Skarbowym i ZUS

Sporządzamy raporty w języku angielskim i niemieckim.

2. Administracja kadrami:

 • prowadzenie akt personalnych
 • opracowywanie regulaminów
 • sporządzanie umów i świadectw pracy
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wykorzystanych urlopów
 • ewidencja zwolnień lekarskich
 • ewidencja badań lekarskich
 • organizacja szkoleń bhp i ppoż.
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • doradztwo prawne
 • przygotowanie raportów personalnych

W ramach organizacji szkoleń bhp i ppoż. oferujemy bezpłatne szkolenie wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników.

3. Administracja wynagrodzeniami:

 • sporządzanie i rozliczanie list wynagrodzeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • ewidencja zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych itp.
 • sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i ZUS
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie informacji dla pracowników o osiągniętych przychodach oraz naliczonych składkach społeczno-zdrowotnych
 • przygotowanie list wynagrodzeń w formie papierowej i elektronicznej
 • przygotowanie przelewów do ZUS i US

Listy wynagrodzeń na życzenie Klienta mogą być przygotowywane w języku angielskim lub niemieckim.

4. Human Resources:

 • rekrutacji i selekcji pracowników
 • systemów motywacyjnych
 • ocen pracowniczych
 • koordynacji szkoleń

Dodatkowe informacje

Firma Knowledge Sp z o.o. istnieje od 1994 roku.
Powstała z myślą o wspieraniu rozwoju naszych klientów poprzez fachową pomoc z zakresu doradztwa finansowego i personalnego oraz poprzez szkolenia.

W swojej pracy stawiamy na profesjonalizm, bliski kontakt i budowanie długotrwałej współpracy z kontrahentem.