KOGA-ONLINE sp. z o.o.

Pewność w liczbach, spokój w biznesie.

  • NIP 5223209018
  • REGON 389868352

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Północ
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Obsługa księgowości uproszczonej (ryczałt, karta podatkowa)
 • Sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat
 • Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Obliczanie składek ZUS
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych

Doradztwo w zakresie prawa pracy:

 • Zgłaszanie i rozliczanie podatków:
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT, CIT, PIT)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Reprezentacja klienta przed organami skarbowymi
 • Doradztwo podatkowe

Usługi doradcze:

 • Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 • Planowanie finansowe i budżetowanie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja kosztów działalności

Ekspert artykułu

Artykuły: