Koliber.tax sp. z o.o.

Jesteśmy obecni na rynku od 2011 roku

  • NIP 5170398530
  • REGON 383022513

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • wyliczamy składki ZUS właściciela firmy
 • składamy deklaracje ZUS właściciela firmy
 • sporządzamy roczne zeznania PIT

W ramach ewidencji ryczałtu:

 • prowadzimy ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • wyliczamy składki ZUS właściciela firmy
 • składamy deklaracje ZUS właściciela firmy
 • sporządzamy roczne zeznania PIT

W  ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

Rozliczenie osób zajmujących się najmem prywatnym

 • prowadzenie miesięcznych zestawień przychodów
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzamy roczne zeznania PIT

Dodatkowe informacje

W czasie naszej wieloletniej działalności biznesowej w sektorze usług finansowych zdobyliśmy ogromne doświadczenie, w rozumieniu procesów biznesowych a także dylematów i problemów z jakimi w codziennej pracy spotykają się przedsiębiorcy.

Nasze usługi to całościowe rozwiązanie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej na potrzeby Klienta, Urzędów Skarbowych, ZUS, Urzędów Statystycznych, etc.

Ekspert artykułu

Artykuły: