Korfin Biuro Rachunkowe

Kompleksowa Obsługa Księgowo-Kadrowa, Dojazd do Klienta na Terenie Warszawy, Zakładanie Firm, Profesjonalizm - 20 Lat Doświadczenia.

  • NIP 5222243740
  • REGON 011118546

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości

usługi dodatkowe:

 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • InsERT
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Nasz zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i prawnych CIT
 • rozliczanie WNT, WDT
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami
 • pomoc podczas kontroli podatkowych
 • pomoc w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb kredytu bądź leasingu

Poprowadzimy księgowość Państwa firmy w sposób rzetelny i profesjonalny.

2. Nasz zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

Usługi płacowe:

 • przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • przygotowujemy comiesięczne listy płac wraz ze wszystkimi pozycjami wynagrodzeń
 • prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
 • rozliczamy miesięczne zaliczki z tytułu podatku dochodowego od płac sporządzamy informacje roczne o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11
 • prowadzimy kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowujemy deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowujące pracowników do ZUS
 • sporządzamy raporty ZUS RMUA
 • wystawiamy zaświadczenia Rp7
 • sporządzamy dokumenty dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub z Urzędu Skarbowego)
 • przygotowujemy świadectwa pracy

Usługi kadrowe:

 • przygotowujemy teczki akt personalnych pracowników
 • kontrolujemy terminy obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
 • kontrolujemy ważność  badań lekarskich pracowników
 • monitorujemy stan wykorzystania urlopów pracowniczych
 • prowadzimy pozostałą dokumentację kadrową zgodzie z zasadami rozliczeń podatkowych i z prawem pracy
 • wystawiamy dokumenty kadrowe na życzenie pracodawcy bądź pracownika

3. Pomoc

Pomagamy naszym Klientom w założeniu działalności gospodarczej.

Oferujemy naszym Klientom wiedzę z zakresu księgowości oraz podatków oraz dostarczamy wszelkich odpowiedzi w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • pomoc księgowo-kadrową
 • wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • rejestrację podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem formalności
 • pomoc w wyborze formy prawnej oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania dla konkretnego rodzaju działalności
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS, oraz innymi organami
 • sporządzanie urzędowych pism, wniosków, zaświadczeń oraz deklaracji

Dodatkowe informacje

Zajmujemy się obsługą Klientów na terenie całej Warszawy i w bliższej okolicy, oferując comiesięczny odbiór dokumentów  w dogodnym dla Państwa miejscu. Dla Państwa wygody proponujemy również przesłanie do nas dokumentacji księgowej w formie elektronicznej, pocztą bądź kurierem.

Podczas 20 letniej praktyki zawodowej w księgowości zgromadziliśmy ogromne doświadczenie, które wykorzystujemy w naszej działalności. Legitymujemy się certyfikatem księgowym wydanym przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, potwierdzający nasze wysokie kwalifikacje. Nasze usługi prowadzimy na najwyższym poziomie ponosząc  odpowiedzialność za naszą pracę. Posiadamy aktualne ubezpieczenie OC, które daje komfort i bezpieczeństwo naszym Klientom na wykonywane przez nas usługi księgowe i kadrowo-płacowe.

Naszym atutem jest reprezentowanie naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Celem naszego biura jest pomoc naszym Klientom w komfortowym i kompleksowym rozliczeniu zobowiązań budżetowych przez co sami mogą skupić się  wyłącznie na rozwoju swojej działalności gospodarczej.

Ekspert artykułu

Artykuły: