Księgowanie.pl

Zintegrowane usługi księgowe i prawno-podatkowe dla biznesu.

  • NIP 9571082183
  • REGON 146576020
  • 00-105 Warszawa
  • Śródmieście - Śródmieście Północne
  • ul. Twarda 18
  • kom.
 • etl.pl
 • info@etl.pl

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • niemiecki

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Raks
 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

System księgowy to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów podatkowych, ale przede wszystkim źródło informacji dla przedsiębiorców, umożliwiające zindywidualizowanie decyzji i działań pod kątem zaplanowanych celów biznesowych. Osiągnięcie założonych celów i uzyskanie przewagi rynkowej wymaga jednak wsparcia ze strony doświadczonego księgowego. Dla naszych klientów budujemy uporządkowaną i przejrzystą księgowość – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, ETL pomaga zarządzać księgowością w sposób szybki i wydajny, dokładnie monitorować wyniki działalności gospodarczej, z uwzględnieniem stale zmieniających się realiów branżowych i obowiązujących przepisów prawa.

Dla naszych klientów świadczymy m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub uproszczonej księgowości
 • dokonywanie analizy kosztów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (wg IAS / MSR / MSSF, US-GAAP)
 • sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta (również według standardów międzynarodowych)
 • reprezentowanie klienta przed urzędami i obrona jego interesów podczas kontroli

Przygotowujemy także wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem opracowanych strategii podatkowych i przyjętych opcji projektowych.

Nasze usługi obejmują:

 • ustalanie podstawy opodatkowania
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych
 • składanie deklaracji podatkowych
 • przeprowadzanie audytów podatkowych i opracowywanie strategii podatkowych
 • aktualne informacje na temat bieżących zmian w zakresie prawa i interpretacji podatkowych.

Kadry i płace

Obok korzyści finansowych płynących z rozliczania pracowników przed podmiot zewnętrzny, istotnym elementem współpracy z ETL jest możliwość przeniesienia na nas odpowiedzialności za terminowość i zgodność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej z obowiązującym prawem. Poprawne wdrożenie sugerowanych przez ETL rozwiązań rozliczania pracowników, z uwzględnieniem optymalnie dobranego systemu oraz rozkładu czasu pracy, zapewni nie tylko transparentność dla stron stosunku pracy, ale także bezpieczeństwo Twojej firmy przy możliwych kontrolach podatkowych, Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS.

Zasada jest prosta: przesyłasz nam wszystkie dokumenty płacowe tylko raz, a następnie po prostu powiadamiasz nas o wszelkich zmianach. Eksperci ETL zajmą się resztą.

Do naszych usług w szczególności należą:

 • przygotowywanie umów z pracownikami
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie list płac
 • przygotowanie i składanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • przygotowanie korekt deklaracji składanych do ZUS
 • pomoc w przypadku kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, kary porządkowe, ochrona macierzyństwa i wiele innych)

Z przyjemnością opracujemy bezpłatne porównanie Twoich aktualnych wewnętrznych kosztów z kosztami outsourcingu Twojej księgowości płacowej. Zminimalizuj koszty zarządzania zasobami ludzkimi – dzięki outsourcingowi obsługi kadrowej i płacowej oszczędzisz czas i obniżysz wydatki administracyjne, unikniesz braków kadrowych i dodatkowo uzyskasz dostęp do eksperckich porad naszych specjalistów.

Usługi transgraniczne

Przedstawiciele i partnerzy Grupy ETL są obecni w większości krajów UE, w tym w Polsce. W związku z tym jesteśmy w stanie zaoferować również polskim przedsiębiorcom transgraniczne doradztwo na miejscu, bez konieczności wyjazdu, poszukiwania odrębnych kancelarii w obcym państwie, bez napotykania barier językowych.

Zapewniając obsługę w kraju macierzystym przedsiębiorcy wspólnie z naszymi partnerami działającymi w kraju docelowym, towarzyszymy naszym klientom krok po kroku w planowaniu, zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej za granicą. Międzynarodowe zaangażowanie i transgraniczne doradztwo świadczone dzięki stworzonej w tym celu platformie współpracy międzynarodowej dla wszystkich partnerów ETL daje możliwość obsługi klientów Grupy ETL, według standardu ETL, w niemal wszystkich krajach UE, a także m.in. w Szwajcarii, Turcji, RPA, Indiach i Chinach. Dla przedsiębiorców – a tym samym także dla nas – nie ma granic.

Do zakresu naszych usług świadczonych przez nasze kancelarie w Polsce, z pomocą kancelarii ETL działających za granicą, należą w szczególności:

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw
 • rozliczenia podatkowe expatów
 • transgraniczne rozliczenia podatkowe – m.in. zwrot podatku VAT, rejestracja do VAT, analiza transakcji międzynarodowych pod kątem ich skutków podatkowych
 • rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych do innego kraju

Dodatkowe informacje

ETL Polska to sieć partnerskich kancelarii doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów i prawników zlokalizowanych w całej Polsce.
Świadczymy zintegrowane usługi księgowe i prawno-podatkowe dla biznesu. Jesteśmy solidnym partnerem dla małych i średnich firm, start-upów, freelancerów i osób samozatrudnionych we wszystkich branżach. Łączymy kompetencje dużej firmy doradczej z przystępnością kosztów i elastycznością obsługi prowadzonej przez małe, lokalne biuro. W ramach stale rosnącej sieci naszych biur nasi klienci mogą wybierać spośród wielu różnych ekspertów dostępnych w ich najbliższym otoczeniu.

Nasza oferta dla firm obejmuje m.in.:

 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo prawne
 • Zakładanie firmy
 • Audyt
 • Usługi transgraniczne
ETL Polska jest częścią ETL Global, międzynarodowej platformy biznesowej dla sieci ETL. Grupa ETL Global obsługuje ok. 200 000 klientów w ponad 60 krajach na świecie i koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości profesjonalnych usług dla sektora MŚP. Międzynarodowe zaplecze i wsparcie doświadczonych partnerów ETL Global daje gwarancję najwyższej jakości usług.

Poznaj grupę ETL Global: https://etl-global.com/  

Chcesz dowiedzieć się więcej o sieci ETL w Polsce? Z przyjemnością udzielimy informacji firmom i przedsiębiorcom zainteresowanym podjęciem współpracy. Napisz do nas na adres info@etl.pl lub zadzwoń.

Ranking firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” – ETL 12. spółką doradztwa podatkowego w Polsce w roku 2018 oraz 2019.
https://etl.pl/2018/06/28/etl-audyt-12-spolka-w-polsce/
https://etl.pl/2019/04/29/ranking-firm-doradztwa-podatkowego-rzeczpospolitej/

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: