Kwiatkowska Agnieszka Biuro Rachunkowe

Usługi Księgowe, Obsługa Kadrowo - Płacowa, Usługi Doradcze. Licencja MF, Ubezp. OC.

  • NIP 5671346018
  • REGON 016328863

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wilanów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Usługi księgowe w tym m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z UoR oraz MSSF
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej
 • sporządzane sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym, ZUS
 • wyprowadzenie zaległości księgowych, podatkowych, ZUS

2. Zaawansowane usługi księgowe w tym m.in.:

 • tworzenie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • współpraca z biegłymi rewidentami
 • rachunkowość zarządcza - raporty finansowe dla zarządu/ właścicieli
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych
 • opracowywanie dokumentacji cen transferowych
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania itp.

3. Obsługa kadrowo - płacowa w tym m.in.:

 • sporządzenie list płac
 • sporządzenie deklaracji ZUS (zgłoszeniowych i rozliczeniowych)
 • sporządzanie deklaracji PIT
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie akt osobowych
 • ustalanie wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych

4. Usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej m.in.:

 • rozliczanie przychodów z najmu
 • rozliczanie rocznych zeznań podatkowych (PIT)
 • zwrot VAT na materiały budowlane

5. Usługi doradcze:

 • pomoc przy rejestracji firmy
 • pomoc przy wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • przygotowywanie analiz ekonomicznych, projekcji finansowych, budżetów, kontrola kosztów działalności
 • wsparcie przy pozyskaniu kredytu - opracowywanie projekcji dla banków, wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych itp.

Dodatkowe informacje

Biuro zostało założone w 2009 roku przez Agnieszkę Kwiatkowską - licencjonowaną księgową posiadającą wieloletnie doświadczenie z dziedziny księgowości i finansów zdobyte w pracy na stanowiskach Głównej Księgowej, Dyrektora Finansowego. 

Mamy doświadczenie w obsłudze podmiotów m.in. z branży deweloperskiej, budowlanej, telekomunikacyjnej, IT, szkoleniowej, gastronomicznej. Obsługujemy podmioty różnej wielkości zarówno spółki prawa handlowego, spółki cywilne jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Posiadamy licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 8220/2004 oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pracujemy na licencjonowanych programach zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.