Magnolia Invest sp. z o.o.

Więcej niż tylko księgowość.

  • NIP 7011034992
  • REGON 389016086
  • KRS 0000901588

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • niemiecki

programy księgowe:

 • InsERT
 • Rewizor
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi finansowo-księgowe

 • prowadzimy księgi rachunkowe
 • prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzimy ewidencje przychodów (ryczałt ewidencjonowany) i karty podatkowe
 • prowadzimy ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe
 • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy
 • weryfikujemy poprawność dokumentów księgowych
 • sporządzamy sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • udzielamy opinii, wyjaśnień i porad podatkowych
 • reprezentujemy klienta przed organami podatkowymi, skarbowymi i sądami administracyjnymi
 • uczestniczymy w czynnościach kontrolnych dokonywanych u klienta
 • tworzymy plany kont
 • kontrolujemy system obiegu dokumentów
 • analizujemy wybrane obszary działalności firmy w celu określenia systemów raportowania
 • dokonujemy okresowych przeglądów zapisów księgowych
 • udzielamy bez ograniczeń wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzamy listy płac (umowy o pracę i cywilnoprawne)
 • sporządzamy imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przygotowujemy i wysyłamy deklaracje ZUS
 • naliczamy zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT 4)
 • sporządzamy roczne informacje o dochodach (PIT-11, PIT-8B, PIT-4R)
 • sporządzamy deklaracje PFRON
 • przygotowujemy wszelkiego rodzaju sprawozdania dotyczące zatrudnienia
 • prowadzimy dokumentację pracowniczą - teczki osobowe
 • przygotowujemy umowy, aneksy dla zatrudnionych pracowników
 • wypełniamy stosowne dokumenty zgłoszeniowe ZUA, ZWUA, ZCNA
 • przygotowujemy dla pracowników wszelkie niezbędne zaświadczenia (o zatrudnieniu, wynagrodzeniu)
 • prowadzimy rejestry badań lekarskich i BHP
 • obsługujemy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • obsługujemy zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ekspert artykułu

Artykuły: