Mirach sp. z o.o.

3

Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne rozwiązania, profesjonalne wsparcie, najwyższa jakość usług.

  • NIP 5361924395
  • REGON 365235401
  • KRS 0000632429

Charakterystyka

obszar usług:

 • Legionowo

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi Księgowe

W ramach tej usługi:

 • Przejmujemy prowadzenie spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego.
 • Ustalamy obieg dokumentów.
 • Prowadzimy ewidencje w sposób rzetelny i jasny, sporządzając comiesięczne zestawienie obrotów, rachunek wyników i bilans.
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Sporządzamy i składamy deklaracje dotyczące zobowiązań budżetowych.
 • Reprezentujemy kontrahenta przed organami podatkowymi.
 • Sporządzamy sprawozdania GUS, NBP, PFRON.
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe.

Zapewniamy prowadzenie ewidencji w formie:

 • Ksiąg handlowych.
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karty podatkowej.

Dodatkowo na życzenie klienta:

 • Opracowujemy indywidualny plan kont.
 • Przygotowujemy wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US.
 • Sporządzamy budżet i inne raporty.

Usługi kadrowe i płacowe

W ramach obsługi kadrowej:

 • Prowadzimy teczki osobowe i przejmujemy prowadzone przez Klienta teczki osobowe.
 • Prowadzimy i na bieżąco uzupełniamy dokumentacje kadrową.
 • Przygotowujemy dokumentacje dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • Ustalamy wymiar urlopu wypoczynkowego i prowadzimy jego ewidencje.
 • Prowadzimy ewidencje absencji chorobowej.

W ramach obsługi płacowej:

 • Obsługujemy umowy cywilno-prawne i umowy o pracę.
 • Dokonujemy rejestracji w ZUS.
 • Naliczamy wynagrodzenia.
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe i deklaracje ZUS.
 • Sporządzamy informacje przeznaczone dla pracowników.
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS.
 • Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Rejestrujemy spółki i jednoosobowe działalności gospodarcze

Kompleksowa rejestracja spółek obejmuje etapy:

 • Doradztwo w zakresie doboru właściwych PKD, umowy najmu siedziby.
 • Przygotowanie umowy spółki.
 • Wypełnianie formularzy KRS.
 • Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym.
 • Złożenie i odbiór wszelkich niezbędnych dokumentów w urzędach.
 • Monitorowanie całego procesu rejestracji.
 • Potwierdzenie dokonania rejestracji spółki.

Oferujemy:

 • Postępowanie rejestrowe obejmujące: rejestrację spółki (sp. z o.o., komandytowa, jawna) w KRS w Warszawie.
 • Rejestrację jednoosobowych działalności gospodarczych w CEIDG.

W ramach zarządzania płatnościami:

 • Cykliczne rozrachunki.
 • Wyszukujemy przeterminowane płatności.
 • Wysyłamy powiadomienia do dłużników.
 • Obsługujemy rachunek bankowy klienta:
 • wprowadzamy przelewy do systemu,
 • monitorujemy wpływy.

W ramach usługi elektronicznego archiwum umów:

 • Archiwizujemy umowy w formie elektronicznej.
 • Kontrolujemy zgodności umów z dokumentami księgowymi.
 • Elektronicznie przesyłamy zamówioną umowę do wglądu.
 • W ramach dodatkowej usługi - dostęp online do archiwum.

Dodatkowe informacje

Licencjonowane Biuro Rachunkowe MIRACH dostarcza bezpiecznych i kompleksowych rozwiązań z zakresu rachunkowości i obsługi płacowo-kadrowej, które wspomogą działalność firm na każdym etapie ich rozwoju. Oferta współpracy adresowana jest zarówno do spółek kapitałowych i osobowych, jak i osób fizycznych prowadzących działalność, do wszystkich tych, którzy chcą skupić się na intensywnej działalności, oddając sprawy księgowe profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem.

Oferujemy wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Dbamy, aby nasi Klienci otrzymywali usługi zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Usługi oferowane przez nasze biuro rachunkowe objęte są ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Posiadamy również licencję Ministerstwa Finansów nr 62708/2013 uprawniającą do prowadzenia biura rachunkowego.

Czym się zajmujemy?

Aktywne wsparcie biznesu
Wspomagamy przedsiębiorców w prowadzeniu firmy i zarządzaniu płynnością. Oferujemy zawsze aktualne i dostępne prognozy podatków do zapłacenia. Pomożemy odnaleźć się w zmieniającym środowisku podatkowym i regulacyjnym, w tym dotyczącym jednolitego pliku kontrolnego. Wspieramy w wielu aspektach prowadzenia firmy.

Twoje rozliczenia są z nami bezpieczne
Posiadamy Certyfikat Księgowy nr 62708 /2013 wydany przez Ministra Finansów oraz ubezpieczanie prowadzenia działalności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych, dzięki posiadanym narzędziom samodzielnie wykonującym kopie zapasowe baz danych.

Promocyjny pakiet START
Wierzymy w jakość świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług, dlatego dajemy klientom możliwość sprawdzenia naszych usług księgowych w niższej cenie.

Możesz nam zaufać i skupić się na biznesie
Powierz prowadzenie swoich spraw księgowych profesjonalistom. Dopasowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Terminowe rozliczenia
Oferujemy księgowość na najwyższym poziomie - rzetelne, terminowe i precyzyjne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz spraw podatkowych. Udostępniamy darmowy program internetowy do fakturowania oraz bezpieczną platformę do elektronicznej wymiany dokumentów.

Optymalizacja obsługi księgowej
Proponujemy nowoczesne połączenie księgowości tradycyjnej z internetową - bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić czas i prowadzić rozliczenia firmy odpowiedzialnie i terminowo.

Gwarantujemy:

 • Rzetelność
 • Terminowość rozliczeń
 • Dbałość o czas i terminy Klientów
 • Indywidualne, elastyczne podejście do Klientów
 • Poufność i dyskrecję
 • Bezpieczeństwo