Misters Audytor Adviser sp. z o.o.

Działamy od 1991 roku

  • NIP 5213591329
  • REGON 142757598

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Audyt i usługi atestacyjne

Oferujemy Państwu:

 • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR/MSSF i UoR,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • badanie planów przekształcenia, połączenia, podziału,
 • audyty opiniujące wnioski dot. ulg, podatków i opłat, wnioski kredytowe itp.,
 • zbadanie historycznych informacji finansowych do prospektu,
 • audyty wykorzystania środków unijnych,
 • inne prace atestacyjne (ekspertyzy, opinie).

Doradztwo finansowe i konsulting

Nasi eksperci pomogą Państwu:

 • w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach niepewności, w tym planowaniu płynności finansowej, zarządzaniu zapasami,
 • przeprowadzić due diligence,
 • dokonać audytu podatkowego,
 • dokonać wyceny przedsiębiorstwa, marki i innych aktywów,
 • w sprawach rachunkowości w tym w zakresie MSR/MSSF,
 • zorganizować i przeprowadzić audyt wewnętrzny,
 • usprawnić systemy dostarczania informacji zarządczej.

Szkolenia

Od wielu lat uzyskujemy zgodę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  na realizację obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów. Uznajemy to za wyjątkowy dowód zaufania naszego samorządu dla oferty Misters Audytor Adviser sp. z o.o. i wiarygodności oferowanych szkoleń.

Organizujemy szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu finansów, rachunkowości i audytu. Zapewniamy, że jakość szkoleń oferowanych przez Misters Audytor Adviser była i zawsze będzie na najwyższym poziomie.

Oferujemy także specjalistyczne szkolenia dla Firm będące odpowiedzią na Państwa potrzeby. Bieżące informacje o szkoleniach będą dostępne w aktualnościach.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pomożemy Państwu w:

 • tworzeniu i aktualizacji polityki rachunkowości,
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
 • doradztwie księgowym,
 • przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
 • dokonywaniu rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych i do NBP,
 • prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeń z ZUS,
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • wyprowadzaniu zaległości księgowych,
 • zestawieniu dokumentów księgowych i przygotowaniu sprawozdania finansowego.

Dodatkowe informacje

Spółka z o.o. Misters Audytor Adviser powstała na bazie doświadczeń i dorobku firmy Misters Audytor sp. z o.o. , jednej z pierwszych polskich firm audytorskich, utworzonej w 1991 roku przez Barbarę Misterską i wpisanej do rejestru firm audytorskich pod numerem 63.

Firma od początku aktywnie współtworzyła dobre praktyki audytu na polskim rynku usług doradczych, badania sprawozdań finansowych i rachunkowości.

Od 1991 roku świadczymy profesjonalne usługi dla spółek notowanych na rynku papierów wartościowych, wspierając naszych Klientów w pokonywaniu trudności, wykorzystując do tego wiedzę oraz kompetencje naszych ekspertów.

Nasza praca i kontakty z Państwa Firmą podporządkowane są zapewnieniu najbardziej efektywnej pomocy i udzielaniu merytorycznego wsparcia, służącego tworzeniu najbardziej bezpiecznych warunków dla rozwoju Państwa Firmy.

Najważniejszymi wartościami, którymi się kierujemy w naszym działaniu są:

 • wysoki poziom kompetencji merytorycznych i ciągłe aktualizowanie wiedzy,
 • obiektywizm w ocenie badanych zjawisk i procesów,
 • profesjonalizm i merytoryczne zasady współpracy,
 • zaufanie oraz zapewnianie dobrej komunikacji służącej efektywnej współpracy,
 • lojalność wobec Klienta i zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych nam informacji,
 • etyka zawodowa, rzetelność i uczciwość w kontaktach z Klientem.

Misters Audytor Adviser sp. z o.o. swoje sukcesy i pozycję na rynku zawdzięcza wiedzy, doświadczeniu i kreatywności pracowników. Stanowią nasz najcenniejszy kapitał i sprawiają, że cały czas rozwijamy się i oferujemy Państwu szeroki zakres usług audytorskich i doradczych.

Nasz zespół tworzą:

 • biegli rewidenci,
 • prawnicy i specjaliści z dziedziny podatków,
 • doradcy do spraw zarządzania i spraw gospodarczych,
 • eksperci ds. wycen,
 • aplikanci i asystenci,
 • managerowie i pracownicy ds. organizacyjnych,
 • kontrolerzy biznesowi.

Do pracy wybieramy osoby o najwyższych kwalifikacjach, pełne entuzjazmu i pasji w działaniu. Za organizację pracy i współpracę Misters Audytor Adviser  sp. z o.o. z Klientami odpowiada zespół kluczowych menedżerów.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: