MIX TAX Mikołaj Kęczkowski

Specjalizuje się w obsłudze księgowo-kadrowej z ukierunkowaniem na jednoosobowe działalności gospodarcze.

  • NIP 9591968352
  • REGON 363427303

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Sage Symfonia

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

Wykonujemy kompleksową obsługę księgową dla działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych. Wyprowadzamy wszelkie zaległości księgowe z lat ubiegłych. Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • monitorowanie stanu finansowego firmy;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • pomoc podczas kontroli podatkowych.

Poprowadzimy księgowość Państwa firmy w sposób profesjonalny i rzetelny.

Kadry i Płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

Usługi płacowe

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń;
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o
 • uzyskanych dochodach PIT-11;
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS;
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
 • wystawianie świadectw pracy.

Usługi kadrowe

 • prowadzenie akt personalnych pracowników;
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych;
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników;
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych;
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowe informacje

Rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT

Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzn. PIT) wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego. Deklaracje sporządzamy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Koszt usługi wynosi 50 zł netto.