MSR sp. z o.o.

Usługi świadczone w sposób prawidłowy, z najwyższą dbałością, poszanowaniem czasu oraz potrzeb klienta.

  • NIP 5272904132
  • REGON 384214918

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • IT/Telco
 • Nieruchomości

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Finka
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Pełna księgowość:

 • Sprawdzamy dokumenty księgowe pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretujemy dokumenty zgodnie z planem kont i wymogami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi klienta,
 • prowadzimy księgi handlowe,
  • księgę główną,
  • księgi pomocnicze,
  • dziennik księgowań,
  • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzimy ewidencje i sporządzamy deklaracje VAT,
 • informujemy Zleceniodawcę o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów księgowych,
 • prowadzimy ewidencje rozrachunkowe z odbiorcami i dostawcami;
 • prowadzimy rozrachunki z pracownikami,
 • zamykamy księgi po zakończeniu roku,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe w tym: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne,
 • sporządzamy w imieniu klienta dokumenty typu: faktura wewnętrzna, nota korygująca, noty odsetkowe, potwierdzenia sald,
 • wyprowadzamy zaległości w księgowaniu,
 • reprezentujemy w kontaktach z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzamy deklaracje podatku akcyzowego i deklaracje Intrastat.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Sprawdzamy dokumenty księgowe pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Ujmujemy dokumenty księgowe w ewidencji
  • księdze przychodów i rozchodów,
  • Rejestrze sprzedaży
  • Rejestrze zakupu
 • Ustalamy i informujemy klienta o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów księgowych,
 • Sporządzamy i przekazujemy do właściwych urzędów deklaracje podatkowych VAT,
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzamy rozliczenia podatkowe na koniec roku,

Kadry i płace :

 • Sporządzamy
  • listy płac
  • Umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, dzieła oraz rachunki do umów
 • prowadzimy dokumentacje i rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym wynikające z wynagrodzeń;
 • sporządzamy rozliczenia roczne PIT,
 • sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Ekspert artykułu

Artykuły: