Office & Accounting Services - Maciej Zieliński (0)

Miarą naszej pracy jest jakość i rzetelność.

  • NIP 1182191910
  • REGON 382962496

obszar usług:

 • Bielany

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Finansowanie - pomoc
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Windykacja
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Raks

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Hotele/Turystyka
 • Marketing/Reklama/PR
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

Oferta firmy

Oferta w zakresie pełnej księgowości

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
 • wypełnianie deklaracji oraz dostarczanie ich do należytych urzędów,
 • informowanie o bieżącej sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi,
 • sporządzanie raportów finansowych dla celów statystycznych i zarządczych (Urząd Statystyczny i banki),
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • możliwość odbioru dokumentów od klienta.

Oferta w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące księgowanie dowodów księgowych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rejestry VAT i ewidencje rozrachunków,
 • obliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi,
 • doradztwo podatkowe.

Oferta w zakresie kadr i płac

 • sporządzania umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
 • wyliczanie składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego,
 • sporządzanie listy płac,
 • ewidencja urlopów,
 • sporządzanie raportów wymaganych przez ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników.

Dokumenty

Partner merytoryczny