OK. Buchalteria & Consulting sp. z o.o. (2)

Indywidualne podejście i jakość obsługi. Говорим по Русски! Полное обслуживание! We speak English! Full service!

  • NIP 5252768252

obszar usług:

 • Ursynów
 • Piaseczno

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Optymalizacja podatkowa
 • Likwidacja / przekształcenie

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Raks

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Edukacja
 • Najem

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Legalizacja pobytu

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Kompleksowej obsługi księgowej spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym, w tym:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • rozliczanie podatków – VAT, CIT, PIT
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych – VAT, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, CIT, PIT
  • przygotowywanie i wysyłka plików JPK
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i pomoc w ich wysyłce do KRS
  • przygotowanie i wysyłka rocznych zeznań podatkowych (CIT, PIT)
  • przygotowywanie polityki rachunkowości
  • wyprowadzanie zaległości, porządkowanie ksiąg
 • kompleksowej obsługi księgowej podmiotów na uproszczonej księgowości (Księga podatkowa, ryczałt)
 • usługi rejestracji podmiotów do VAT, aktualizacji danych w urzędach skarbowych, ZUS i innych instytucjach.

Usługi dodatkowe:

 • obsługa kadrowo - płacowa
 • reprezentacja w urzędach
 • odbiór dokumentów
 • zakładanie spółek
 • zmiany w KRS
 • legalizacja pobytu i zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • raporty / sprawozdania
 • rozliczanie PIT
 • sporządzanie umów
Индивидуальный подход и  качество обслуживания. Наш клиент не должен думать о налогах, мы сделаем это вместо него так, чтобы он мог спокойно развивать свой бизнес.

Предлагаем  услуги в области:

 • Комплексного бухгалтерского обслуживания коммерческих предприятий, в том числе с иностранным капиталом, а именно:
  • ведения учётных книг
  • расчёт налогов – VAT, CIT, PIT
  • составление и отправка налоговых деклараций – VAT,VAT-UE, VAT-9M, VAT- 27,CIT, PIT
  • подготовка и отправка файлов JPK
  • составление годовых финансовых отчетов и помощь в их отправке в KRS
  • подготовка и отправка годовых налоговых деклараций (CIT, PIT)
  • подготовка  учетной политики
  • приведение в порядок бухгалтерского учёта
 • комплексного бухгалтерского обслуживания предприятий на упрощенной системе ведения учёта ( книга податкова, рычалт)
 • услуги регистрации предприятий  плательщиками  VAT, актуализация данных в налоговых  и прочих госорганах, ZUS

Дополнительные услуги:

 • зарплатно- кадровое обслуживание
 • представительство в государственных органах
 • получение документов
 • регистрация предприятий
 • внесения изменений в KRS
 • легализация пребывания и получение разрешений на работу для  иностранцев
 • составление отчётов
 • расчёт PIT
 • составление  договоров

Dokumenty

Galeria

Partner merytoryczny