Omega 24 Tomasz Łapiński

Jesteśmy niezawodni i precyzyjni. Oferujemy profesjonalną obsługę w doskonałej cenie.

  • NIP 9261040262
  • REGON 970608992

Charakterystyka

obszar usług:

 • Piaseczno

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe

Świadczymy kompleksową obsługę finansowo- księgową w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych,
 • ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT,
 • wyprowadzania zaległości,
 • weryfikacji ksiąg i sprawozdań księgowych,
 • analiz ekonomicznych,
 • tworzenia polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • współpracy z biegłymi rewidentami,
 • pomocy w rejestracji firmy,
 • pomocy w wyrejestrowaniu firmy,
 • konsultacji i doradztwa,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat,
 • kontaktów z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywania raportów i analiz finansowych.

Kadry, płace

 • prowadzenie kartotek pracowniczych,
 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę,
 • sporządzanie niezbędnych informacji,
 • deklaracji i ewidencji,
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców.

Klient indywidualny

Świadczymy usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie:

 • zwrotu podatku z zagranicy
 • sporządzania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
 • zwrotu VAT niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM),
 • sporządzania wniosków emerytalnych,
 • innych usług według zapytań klienta.

Dodatkowe informacje

Nasze Biuro Rachunkowe świadczy usługi księgowe, kadrowo- płacowe dla podmiotów gospodarczych niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa.   
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie księgowości, rachunkowości budżetowej, monitorowania i rozliczania środków unijnych.
Zapewniamy know - how, doświadczenie  i profesjonalizm.

Zaufanie

Większość naszych klientów trafiło do nas z polecenia innych przedsiębiorców.

Współpraca

Wśród naszych klientów są m.in. firmy handlowe, transportowe, budowlane, usługowe, prawnicy, sklepy internetowe, stowarzyszenia.

Efektywność

Staramy się na bieżąco usprawniać nasze usługi. Wykorzystując możliwości internetu klienci mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną zeskanowanych dokumentów.

Gwarancja

Posiadamy wiedzę niezbędną do prawidłowych i terminowych rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, terminowego składania sprawozdań do GUS, PFRON.

Ekspert artykułu

Artykuły: