Opfinus Paweł Płuska

Księgi Handlowe, Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Kadry, Płace i ZUS.

  • NIP 8341509401

obszar usług:

 • Mokotów

programy księgowe:

 • InsERT

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Sporządzenie umów
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Start-up

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Produkcja
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Pełne Księgi Handlowe:

 • ewidencja dokumentów w księgach handlowych
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT i CIT
 • obliczanie zaliczek podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Informacja Dodatkowa, Cash Flow, Zmiany w Kapitałach
 • sporządzanie planów kont
 • zestawienia należności, zobowiązań, przepływów gotówkowych
 • wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia i kalkulacji kosztów

2. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja dokumentów w księdze podatkowej
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych , kwartalnych zaliczek z tytułu podatku VAT
 • obliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów skarbowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku

3. Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych:

 • ewidencja dokumentów w zakresie ryczałtu
 • naliczanie ryczałtu

4. Kadry, płace i ZUS:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowopłacowej,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • sporządzanie listy płac pracowników,
 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji z urzędami skarbowymi oraz ZUS
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
 • rozliczanie roczne pracowników PIT11, PIT4R,
 • sporządzanie i naliczanie PFRON,
 • przygotowanie deklaracji RMUA.

5. Usługi dodatkowe:

 • sporządzanie analiz finansowo ekonomicznych
 • sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy
 • wnioski kredytowe
 • rejestracja działalności gospodarczej

Dodatkowe informacje

 • pracujemy w małym biurze rachunkowym i oferujemy zaangażowanie oraz indywidualne podejście do Klienta
 • przypominamy o płatnościach i ważnych terminach
 • biuro posiada ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616)
 • w naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie stworzone przez firmę RAKS sp. z o.o.
 • naszą wiedzę doskonalimy dzięki publikacjom Wydawnictwa Podatkowego GOFIN Sp. z o.o.