Opti-Profit B.Góralczyk, M.Góralczyk s.c.

Dobry i zaufany księgowy to gwarancja prawidłowego funkcjonowania biznesu.

  • NIP 1132963339
  • REGON 369406928

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Północ

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Medyczna
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe

 • opracowujemy i wdrażamy zasady rachunkowości, w tym zakładowy plan kont
 • prowadzimy, na podstawie dowodów księgowych, księgi rachunkowe
 • dokonujemy wyceny aktywów i pasywów
 • ustalamy wynik finansowy
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy ewidencje dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych - wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • prowadzimy nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzamy deklaracje podatkowe
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne do GUS
 • reprezentujemy Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowujemy informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzimy ewidencje przychodów i kosztów
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • prowadzimy ewidencje dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych - wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • prowadzimy nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzamy deklaracji podatkowe
 • reprezentujemy Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowujemy informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzimy ewidencje przychodów
 • prowadzimy wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • prowadzimy ewidencje dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych - wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • prowadzimy nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzamy deklaracje podatkowe
 • reprezentujemy Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowujemy informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Kadry i płace

 • prowadzimy i aktualizujemy akta osobowe pracowników
 • prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników
 • naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • pomagamy w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • rozliczamy pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.)
 • wyliczamy przysługujące urlopy oraz inne świadczenia pracownicze
 • naliczamy wynagrodzenia pracowników
 • sporządzamy i rozliczamy listy płac
 • sporządzamy roczne deklaracje o dochodach pracowników (PIT - 11, PIT - 4R)
 • sporządzamy dokumentację związaną z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych