PACTUM

Wiemy, że prowadzenie własnej firmy to wyzwanie…

  • NIP 9591578734
  • REGON 292818547

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.

branże specjalistyczne:

 • Finanse/Ubezpieczenia

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Rewizor
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe:

 • przygotowujemy polityki rachunkowości,
 • sporządzamy plan kont,
 • kwalifikujemy dowody do księgowania,
 • dekretujemy i księgujemy dokumenty,
 • prowadzimy rozrachunki z kontrahentami,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych,
 • ustalamy wynik finansowy,
 • naliczamy podatek dochodowy,
 • sporządzamy deklaracje CIT i PIT,
 • dokonujemy wyceny aktywów i pasywów,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe,

Ewidencje VAT

 • prowadzimy ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzimy ewidencje nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczamy podatek VAT należny i naliczony,
 • sporządzamy deklaracje VAT – 7,

Książki przychodów i rozchodów:

 • kwalifikujemy dowody księgowe do księgowania,
 • księgujemy zdarzenia gospodarcze,
 • prowadzimy ewidencje:
 • środków trwałych,
 • wyposażenia,
 • prowadzimy kartoteki wynagrodzeń,
 • ustalamy wyniku finansowy,
 • naliczamy podatek dochodowy,
 • sporządzamy raporty o wysokości podatku dochodowego (PIT 5),

Ewidencje VAT

 • prowadzimy ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzimy ewidencje nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczamy podatek VAT należny i naliczony,
 • sporządzamy deklaracje VAT – 7,

Ryczałt ewidencjonowany:

 • naliczamy podatek zryczałtowany na podstawie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych,

Ewidencje VAT

 • prowadzimy ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzimy ewidencje nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczamy podatek VAT należny i naliczony,
 • sporządzamy deklaracje VAT – 7,

Kadry:

 • prowadzimy akta osobowe,
 • przechowujemy akta osobowe,
 • prowadzimy ewidencje pracowników,
 • prowadzimy karty urlopowe,
 • prowadzimy rejestry badań lekarskich i szkoleń,
 • prowadzimy rejestry absencji chorobowych,
 • przygotowujemy regulaminy pracy,
 • przygotowujemy umowy o pracę,
 • przygotowujemy umowy cywilnoprawne oraz rachunki do umów,
 • przygotowujemy świadectwa pracy,
 • naliczamy płace i sporządzamy listy płac,
 • prowadzimy kartoteki wynagrodzeń,
 • naliczamy podatek dochodowy od wynagrodzeń,
 • sporządzamy raporty o wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
 • naliczamy składki ZUS i sporządzamy deklaracje ZUS,
 • organizujemy szkolenia BHP,
 • reprezentujemy w czasie kontroli PIP, ZUS,
 • sporządzamy deklaracje PIT-8B, PIT-11, PIT-4R.

Dodatkowe informacje

Działalność naszego biura rachunkowego rozpoczęła się w 1996 roku. Pierwszych klientów obsługiwaliśmy we własnym mieszkaniu. Nie prowadziliśmy żadnej działalności marketingowej. Przy wejściu nie było szyldu i mało kto wiedział o tym, że funkcjonuje tam biuro rachunkowe. Takie warunki nie przeszkodziły nam jednak w sukcesywnym rozwijaniu firmy aż do stanu obecnego.

Aktualnie obsługujemy kilkaset przedsiębiorstw z terenu całego kraju i zagranicy. Znajdujemy się w czołówce przedsiębiorstw w Polsce w naszej branży.

Obecnie zatrudniamy kilkadziesiąt osób o różnych specjalnościach. Posiadamy własny system kształcenia kadr pod nazwą Akademia PACTUM, która realizuje zadania kształcenia precyzyjnego. Stawiamy bardzo wysokie wymagania poszczególnym pracownikom i całej firmie. Pozwoliło to nam na stworzenie elitarnego zespołu przygotowanego do realizacji najtrudniejszych zadań.


W roku 2007 uzyskaliśmy międzynarodowe certyfikaty: ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością ISO 27001:2005 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Certyfikat ISO 27001:2005 uzyskaliśmy jako pierwszy podmiot w Polsce świadczący usługi księgowo-kadrowe.

Obecnie firma oferuje usługi nowej generacji polegające na obsłudze księgowej przedsiębiorstw on-line przy wykorzystaniu zdobyczy nowoczesnej techniki a w szczególności Internetu.

Plany rozwojowe naszej firmy opiewają na stworzenie kolejnych pakietów usług dla przedsiębiorstw takich jak: obsługa wirtualnego biura, szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, nowoczesnego marketingu oraz obsługi spółek prawa handlowego.

Stawiamy na nowatorskie rozwiązania oraz wykształconą i doświadczoną kadrę.

Ekspert artykułu

Artykuły: