Par-Lex Ewa Parol Biuro Usług Księgowych

Wiemy jak zadbać o Twoje interesy.

  • NIP 5321119687
  • REGON 143190998

Charakterystyka

obszar usług:

 • Otwock

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • InsERT
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Rachunkowość i księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja podatku zryczałtowanego
 • ewidencja VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS
 • pomoc przy ustanawianiu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
 • nadzór księgowy
 • doradztwo księgowe i konsultacje ze specjalistami

Kadry i Płace

 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS i US
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS i US
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8)
 • prowadzenie akt personalnych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej wymaganej prawem pracy
 • doradztwo w zakresie polityki personalnej

Ekspert artykułu

Artykuły: