Plus-Minus Usługi Księgowe Agnieszka Mizerska

Profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa.

  • NIP 5361534145
  • REGON 142048502

Charakterystyka

obszar usług:

 • Białołęka

Oferta firmy

Księgowość

 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze,
 • przygotowujemy plany amortyzacji i prowadzimy bieżącą ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • opracowujemy polityki rachunkowości oraz zakładowe plany kont dostosowanych do potrzeb Klienta,
 • sporządzamy i składamy comiesięczne, kwartalne oraz roczne deklaracje podatkowe (PIT, CIT, VAT),
 • sporządzamy i składamy raporty wymagane przez GUS, NBP, Izbę Celną (Intrastat),
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • sporządzamy dodatkowe zestawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, których zadaniem jest ułatwienie procesu
 • zarządzania firmą oraz podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych,
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu kontrolnym i sprawdzającym przed organami kontroli skarbowej oraz innymi instytucjami państwowymi,
 • przygotowujemy wyjaśnienia merytoryczne i rachunkowe dla organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,
 • pomagamy w wystawianiu faktur oraz organizacji płatności,
 • sprawujemy nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,

  Kadry i płace
 • księgujemy płace,
 • sporządzamy dokumenty kształtujące stosunek pracy,
 • prowadzimy dokumentacje płacowo-kadrową oraz akta osobowe pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz indywidualnymi wymogami Klienta,
 • na bieżąco doradzamy w zakresie form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, treści umów o pracę z poszczególnymi grupami pracowników oraz wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem,
 • kompleksowo rozliczamy umowy o dzieło i zlecenia,
 • dokonujemy kalkulacji wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych stosownie do indywidualnej rozwiązań płacowych u Klienta,
 • sporządzamy listy płac,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzamy miesięczne deklaracje rozliczeniowe ZUS ,
 • sporządzamy i dostarczamy do GUS sprawozdania dotyczące danych kadrowych,
 • monitorujemy terminy badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • sporządzamy regulaminy pracy i wynagradzania oraz zarządzenia na potrzeby klienta,
 • reprezentujemy Klienta podczas kontroli PIP, ZUS oraz US.

Ekspert artykułu

Artykuły: