PraZo sp. z o.o. Biuro Rachunkowe

10

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, Obsługa Kadr i Płac. Certyfikat Księgowy, Ubezp. OC.

  • NIP 5272651091
  • REGON 142854657

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Finansowanie - pomoc
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • InsERT
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT), sprawozdań GUS, NBP, PFRON
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie raportów/analizy na potrzeby zarządu firmy
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

2. Kadry i płace:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzenie rocznego obliczenia podatku PIT-40
 • przygotowanie raportów/sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych

3. Inne:

 • pomoc w wdrożeniu systemów księgowych / testowanie
 • wyprowadzanie zaległości
 • ekspertyzy i opinie dotyczące organizacji rachunkowości
 • opracowywanie procedur w dziale księgowości oraz systemy kontroli wewnętrznej
  (sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów w firmie)

Dodatkowe informacje

Jesteśmy młodą firmą, ale nasza pasja i doświadczenie, które zdobyliśmy na przestrzeni kilkunastu lat pracy zawodowej z pewnością sprawią, że Państwa firma będzie mogła skoncentrować się na rozwijaniu prowadzonego przedsiębiorstwa.

Zakresem naszej działalności jest zapewnienie wsparcia naszym klientom poprzez służenie wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Nasz zespół to ludzie posiadający wyższe wykształcenie oraz Certyfikaty Księgowe Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawowym celem naszej działalności jest wsparcie naszych klientów, sprawienie, aby ich sprawozdania finansowe były wiarygodne i czytelne, ewidencja rachunkowa prawidłowa, a zobowiązania podatkowe optymalne i terminowe.

W związku ze zmieniającymi się wciąż przepisami bierzemy udział w licznych kursach i szkoleniach. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością.