Profit Polska sp. z o.o.

Pełna gama usług w zakresie obsługi księgowej.

  • NIP 5213605161
  • REGON 142958606

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Intrastat
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

programy księgowe:

 • Sage Symfonia

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

Księgi Handlowe:

 • Prowadzimy i przechowujemy ewidencje księgowe Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 • Prowadzimy i przechowujemy dokumentację podatkową, na którą składa się: odrębna ewidencja dla celów podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia,
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe,
 • Sporządzamy roczny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Prowadzimy i przechowujemy następujące dokumentacje podatkowe: podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia; dokonujemy rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:

 • Prowadzimy i przechowujemy następujące dokumentacje podatkowe: ewidencje ryczałtu, ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; dokonujemy rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
 • Kadry i Płace:
 • Prowadzimy ewidencje pracowników;
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
 • Prowadzimy, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
 • Rejestrujemy pracowników w ZUS i wyrejestrowujemy;
 • Rejestrujemy zwolnienia lekarskie;
 • Wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane kadrowe w komputerowym systemie kadry-płace;
 • Sporządzamy sprawozdania Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
 • Dokonujemy okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
 • Prowadzimy bieżące archiwum akt osobowych pracowników ;
 • Naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy obsługę płacową pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
 • Sporządzanie list płac;
 • Prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników i dokonujemy comiesięcznej aktualizacji;
 • Naliczamy wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrolujemy prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzimy karty zasiłkowe;
 • Naliczamy i sporządzamy listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
 • Sporządzamy miesięczne zestawienia dotyczące naliczenia wynagrodzeń oraz informacje o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
 • Sporządzamy i wysyłamy miesięczne deklaracje ZUS, przekazujemy przelewy na konta ZUS oraz sporządzamy Raporty Miesięczne dla Osób Ubezpieczonych (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje o wysokości zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
 • Sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonujemy rocznych rozliczeń podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 • Wystawiamy zaświadczenia o wynagrodzeniu pracowników;
 • Wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane płacowe w komputerowym systemie kadry-płace.

Dodatkowe informacje

Profesjonalne Biuro Rachunkowe Profit Polska sp. z o.o.

Księgujemy już od 1997 roku.

Oferujemy pełen zakres usług księgowych:

 • księgi handlowe
 • książki przychodów i rozchodów
 • kadry i płace

Niskie ceny już od 150 zł netto

Nasi klienci mogą być pewni, że wszystkie operacje gospodarcze będą  zaksięgowane w sposób:

 • zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • właściwy pod względem formalnym,
 • rzetelny pod względem merytorycznym,
 • z zachowaniem zasad należytej staranności.

Posiadamy Licencję Ministra Finansów nr 6870/97, oraz ubezpieczenie OC.