QUIEST BIS sp. z o. o.

Precyzja w liczbach, spokój w biznesie.

  • NIP 8691988997
  • REGON 368534021

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Nieruchomości
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dokumentacja kredytowa
 • Obsługa prawna
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • wFirma

platformy online:

 • Saldeo Smart
 • Scanye
 • wFirma
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

To podstawowa forma ewidencji dla małych przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Usługa ta obejmuje:

 • Rejestrowanie wszystkich przychodów i rozchodów firmy.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Pełna Księgowość (Księgi Rachunkowe)

Przeznaczona dla większych przedsiębiorstw, które na mocy przepisów prawa są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Usługi w tym zakresie obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne).
 • Reprezentacja klienta przed organami skarbowymi.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń rocznych.

Ryczałt Ewidencjonowany

Uproszczona forma opodatkowania dla małych przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria. W ramach tej usługi oferowane są:

 • Ewidencjonowanie przychodów na potrzeby ryczałtu.
 • Obliczanie należnego podatku.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Kadry i Płace

Kompleksowa obsługa związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi i płacami pracowników. Usługi w tym zakresie obejmują:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych.
 • Sporządzanie list płac.
 • Przygotowywanie deklaracji do ZUS oraz rozliczeń z US w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Ekspert artykułu

Artykuły: