Rachunkowość Weryfikacja sp. z o.o.

5

Audyt sprawozdań finansowych, Księgowość, Kadry i Płace, Podatki - Licencja MF.

  • NIP 5221005932
  • REGON 010765321
  • KRS 0000036991

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo
 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rozliczanie PIT’ów

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikat C.I.K.
 • Biegły rewident / audytor
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Audyt sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające:

 • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
 • ekspertyzy ekonomiczno  finansowe
 • audyt wykorzystania środków publicznych z Unii Europejskiej i budżetu państwa
 • audyt wykorzystania środków na potrzeby Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej
 • Due dilligence finansowy
 • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
 • badania planów połączeń i przekształceń spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
 • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych na zlecenie Zarządu lub właścicieli

2. Usługi księgowe:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość  tradycyjnie i online
 • podatkowe książki przychodów i rozchodów – tradycyjnie i online
 • rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych
 • ewidencje ryczałtowe
 • rozliczanie i ewidencja księgowa dotacji i funduszy unijnych
 • obsługa płatności bankowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • nadzór całoroczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • doradztwo w dziedzinie rachunkowości
 • opracowywanie zakładowych planów kont ( polityki rachunkowości ), z uwzględnieniem wyodrębnionej ewidencji środków pomocowych z Unii Europejskiej
 • księgowanie zaległości w księgach rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji
 • sporządzanie bilansu otwarcia, przy zmianie zasad ewidencji księgowej
 • sporządzanie dodatkowych zestawień finansowych na potrzeby zarządcze, także w wersji angielskojęzycznej
 • sporządzanie pakietów finansowych na potrzeby konsolidacji, także w wersji angielskojęzycznej
 • inne prace z zakresu rachunkowości

3. Kadry i płace:

 • sporządzanie list płac pracowników etatowych
 • obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło
 • dodatkowe świadczenia pracownicze – ekwiwalenty, obiady, itp.
 • obsługa kadrowa – prowadzenie teczek osobowych, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia pracownicze
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT4R, PIT11

4. Podatki

 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatki dochodowe
 • reprezentacja podatników podczas kontroli skarbowych i w urzędach
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • optymalizacja podatkowa

5. Inne usługi:

 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • obsługa ZUS właściciela
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • sporządzanie sprawozdawczości do GUS i NBP
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • korespondencja z urzędami i ZUS
 • pomoc przy zakładaniu nowych firm

Dodatkowe informacje

Nasze atuty: 

 • wysokie standardy etyki zawodowej
 • najwyższe kwalifikacje zawodowe  kadra zarządzająca to biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 • fachowość  wykwalifikowani pracownicy z długoletnim doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami Ministerstwa Finansów
 • kompleksowość i terminowość świadczonych usług
 • przywiązujemy szczególną wagę do jakości wykonywanych przez nas usług
 • jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania
 • bieżące wsparcie merytoryczne najlepszych specjalistów w dziedzinie rachunkowości
 • bezpieczeństwo  działalność Spółki objęta jest ubezpieczeniem w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonywania prac podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 • nowoczesne rozwiązania informatyczne i praca w systemie onLine – dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracujemy w systemie Comarch Optima
 • kwalifikacje językowe – obsługujemy firmy zagraniczne  sporządzamy sprawozdawczość finansową w języku angielskim oraz uczestniczymy jako partnerzy w audytach międzynarodowych
 • współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i kancelariami prawnymi