Rachunkowość Żmijewscy sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową księgowość prowadzoną przez dedykowanego księgowego. Prowadzimy: księgi handlowe, KPiR, ryczałty, karty podatkowe. Zapraszamy!

  • NIP 5223090362
  • REGON 367135490

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wilanów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Medyczna
 • Produkcja
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Intrastat
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Zapewnia kompleksową księgowość prowadzoną przez dedykowanego księgowego dla każdej firmy.

Księgowość:

 • księgi handlowe (pełna księgowość) zgodnie z UoR oraz MSSF,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałty od przychodów ewidencjonowanych
 • kartę podatkową.

Usługi kadrowo-płacowe:

 • Sporządzenie list płac i kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzenie deklaracji ZUS (zgłoszeniowych i rozliczeniowych)
 • Sporządzanie deklaracji PIT
 • Przygotowywanie i przechowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Ustalanie wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • Szkolenia BHP poprzez współpracującego z biurem Specjalistę ds. BHP

W związku z różnymi potrzebami, proponujemy pakiety współpracy:

1. Pakiet Podstawowy - kierowany do klientów, którzy oczekują podstawowej obsługi księgowej w najniższej cenie.
Wówczas skupiamy się na dopełnieniu wszystkich wymogów podatkowych:

 • Ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi według standardowego planu kont.
 • Obsługa kadrowo-płacowa w pełnym zakresie
 • Kalkulacja wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Reprezentowanie klienta przed organami (Urząd Skarbowy, ZUS)
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości

2. Pakiet rozszerzony - Skierowany jest do klientów o większej aktywności i dodatkowych potrzebach informacyjnych.

 • Ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi według planu kont indywidualnie dostosowanego do potrzeb klienta
 • Kalkulacja wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Reprezentowanie klienta przed organami (Urząd Skarbowy, ZUS)
 • Przygotowywanie wniosków do instytucji i sądów (CEIDG, KRS, bank i inne)
 • Wspomaganie procesu windykacji
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego w formie indywidualnie stworzonego raportu
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych oraz raportów stworzonych na potrzeby klienta
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych
 • Opracowywanie dokumentacji cen transferowych

Dodatkowe informacje

 • Nasz zespół składa się z księgowych posiadających certyfikaty Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Pracujemy na systemach renomowanej firmy Asseco WAPRO. Posiadamy nowoczesny system bezpieczeństwa danych - aplikacja ograniczonego dostępu posiada funkcję ciągłej archiwizacji danych.
 • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na 250 000 PLN.