RAVEN TAX Iwona Wietecka (4)

Usługi księgowe świadczymy nieprzerwanie od 2000 roku.

  • NIP 7551304403

obszar usług:

 • Mokotów

programy księgowe:

 • Raks

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Usługi BHP
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzenie umów
 • Księgowość w siedzibie Klienta

branże specjalistyczne:

 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.-komand.
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Prowadzenie Ksiąg Handlowych i sprawozdawczości finansowej:

 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości
 • przygotowanie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT
 • kontrola rozrachunków
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie okresowych raportów na potrzeby Klienta, według jego potrzeb i wzorów
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP
 • reprezentowanie Klienta w Urzędach Skarbowych, ZUS oraz innych instytucjach
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych 

2. Prowadzenie księgowości uproszczonej:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych
 • reprezentowanie Klienta w Urzędach Skarbowych, ZUS oraz innych instytucjach
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych 

3. Zakres usług kadrowo-płacowych:

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), przygotowywanie rachunków
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • rozliczenia z ZUS i US
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • wystawianie świadectw pracy
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli skarbowych

4. Świadczenie pozostałych usług:

 • pomoc przy założeniu firmy
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • wystawianie faktur sprzedaży
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych
 • występowanie w imieniu klienta o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z US oraz ZUS

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Swoją ofertę kierujemy zarówno do spółek prawa handlowego, jak i spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obsługujemy małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również osoby fizyczne o różnym profilu działalności. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy z firmami developerskimi, handlowymi a także z branży energetycznej.

Galeria

Partner merytoryczny

Praca - ogłoszenia