RKR Finance sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe wykazuje pełen profesjonalizm, odpowiedzialność, elastyczność, przejrzystość oraz etykę biznesową!

  • NIP 7010331601
  • REGON 145959530

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dotacje unijne
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi Księgowe

Nasze biuro księgowe oferuje kompleksową obsługę księgową każdej formy prowadzonej działalności. Nasz zespół doświadczonych księgowych i specjalistów świadczy usługi księgowe w ramach, których zadbają o terminowe rozliczenia Państwa firmy z urzędem skarbowym, by Państwo mogli się skupić na tym, co najważniejsze – sprawnym prowadzeniu biznesu.

Księgi handlowe, czyli pełna księgowość.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych, aby obsługa podmiotów prowadzących księgi handlowe była pełna oferujemy:

 • kompleksową obsługę księgową,
 • przejęcia wybranych procesów księgowych,
 • szczegółowe analizy i raporty,
 • nadzór nad obszarem księgowości,
 • opracowanie i modyfikację przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych prawem (VAT, środków trwałych),
 • kontrolę zobowiązań i należności,
 • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald,
 • obsługę przelewów bankowych,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych i Izby Celnej,
 • sporządzanie Raportów do GUS i NBP,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne),
 • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb klienta, prowadzenie korespondencji prawno-urzędowej związanej z działalnością firmy,
 • obsługę kontroli zewnętrznych.

Książka przychodów i rozchodów / ryczałt.

W ramach prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i związanej z nią książki przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi:

 • kompleksową obsługę księgową,
 • przejęcia wybranych procesów księgowych,
 • szczegółowe analizy i raporty,
 • nadzór nad obszarem księgowości,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych prawem (VAT, środków trwałych),
 • kontrolę zobowiązań i należności,
 • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald,
 • obsługę przelewów bankowych,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych i Izby Celnej,
 • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb Klienta,
 • prowadzenie korespondencji prawno-urzędowej związanej z działalnością firmy,
 • obsługę kontroli zewnętrznych.

Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej Państwa firmy oferujemy:

 • przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
 • zakładanie i prowadzenie teczek pracowniczych,
 • określenie różnych uprawnień pracowniczych – wymiar urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, okresu wypowiedzenia,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • rozliczanie wszelkich typów umów: o pracę miesięcznych i akordowych, cywilno-prawnych, z cudzoziemcami, Zarządem i Radą Nadzorczą,
 • wyliczanie pensji, premii i dodatków,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń, pasków, kart zasiłkowych,
 • przygotowanie deklaracji do ZUS, urzędów skarbowych, PFRON i GUS,
 • sporządzenie dla pracownika rozliczenia PIT,
 • przygotowanie przelewów (konta pracownicze, zobowiązania budżetowe).

Doradztwo podatkowe

Nasz doradca podatkowy świadczy bieżące usługi, w szczególności przy pomocy w optymalizacji zysków i kosztów oraz sporządzanie strategii finansowych.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy naszym Klientom udzielanie porad i sporządzanie opinii oraz wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.

Na zlecenie naszego klienta doradca podatkowy może występować w charakterze pełnomocnika: w postępowaniach podatkowych (kontrole podatkowe, skarbowe, postępowania wszczęte na wniosek podatnika); w procesie sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

Doradztwo prawne

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie:

 • prawa obrotu gospodarczego,
 • prawa korporacyjnego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa karnego gospodarczego,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • windykacji.

Nasze usługi:

 • przygotowywanie wniosków w postępowaniach rejestrowych w KRS,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej przekształceń spółki, zbycia udziałów, podwyższenia kapitału,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez Klientów z kontrahentami,
 • opiniowanie w zakresie wewnętrznych aktów obowiązujących u Klienta,
 • tworzenie i ocena dokumentów korporacyjnych,
 • ocena i przygotowywanie dokumentacji w procesie dochodzenia należności przysługujących Klientowi od jego kontrahentów,
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia i o dzieło,
 • przygotowywanie pozwów i pism procesowych w postępowaniach sądowych,
 • analiza dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych,
 • konsultacje prawne w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego.

Audyt

Poddajemy sprawozdania finansowe kontroli biegłych rewidentów. Prowadzimy audyty całej lub wybranej części dokumentacji finansowej.

Prowadzimy audyty podatkowe, czyli kontrole rozliczeń podatkowych (księgi rachunkowe wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz deklaracjami podatkowymi), które pozwalają uniknąć negatywnych skutków kontroli podatkowej prowadzonej przez organy uprawnione. Takie działania pozwalają również ocenić sytuację finansowo-podatkową podmiotu oraz umożliwają optymalizację kosztów i podatków.

BHP

Obsługa podmiotów w zakresie szkoleń BHP i PPOŻ, przygotowania dokumentacji wewnętrznej oraz prowadzenie postępowań powypadkowych.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe,
 • aktywną kontrolę ważności szkoleń,
 • kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • identyfikację zagrożeń oraz ocenę i redukcję ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji,
 • kontrolę stanu ochrony ppoż.

Dodatkowe informacje

RKR Finance powstała na bazie doświadczeń zawodowych jej założycieli i świadczy szeroko rozumiane usługi księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo finansowo-podatkowe oraz prawne.
Zespół RKR Finance to grupa wyspecjalizowanych pracowników: księgowych, doradców podatkowych, specjalistów w zakresie kadr i płac, prawa pracy i BHP oraz prawnicy z wieloletnim stażem i bogatą wiedzą merytoryczną i praktyczną.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym możemy rozpocząć obsługę Państwa firmy w dowolnym czasie. Procedury wdrożone w naszym biurze zapewniają całkowite bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Kompetentny zespół ekspertów podchodzi z dużą odpowiedzialnością do wykonywania wszystkich powierzonych nam zleceń zawsze służy radą i pomocą.

Nasze biuro księgowe nie tylko zapewni Państwu rzetelną informację dotyczącą sytuacji księgowo-kadrowej prowadzonego przedsiębiorstwa, ale także doradzi i wskaże czynniki ryzyka związane z podejmowanymi przez Państwa działaniami, jak również pomoże ułożyć strategię prawno-finansową firmy.

Dzięki naszej działalności możecie mieć Państwo pewność, że rachunkowość firmy będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym normami prawnymi. Profesjonalizm, elastyczność, wiedza oraz rzetelność naszego zespołu pomogły nam zdobyć zaufanie przedsiębiorców działających w różnych branżach. Satysfakcję naszych Klientów traktujemy jako najlepszą inwestycję i rekomendację.

Ekspert artykułu

Artykuły: