S24 Management sp. z o.o. sp.k. (8)

Pomagamy w rozwoju Twojej firmy.

  • NIP 5223056371
  • REGON 363895412

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Enova
 • InsERT

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych oraz sporządzenie deklaracji VAT, PCC oraz innych wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
 • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • kontakt z organami podatkowymi,
 • reprezentacja podczas kontroli.

Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

W zakresie obsługi kadrowej świadczymy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej – akt osobowych pracowników (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich pracowników i pilnowanie ich aktualności,
 • wystawianie stosownych skierowań,
 • prowadzenie ewidencji należnych urlopów pracowników i rozliczanie pracowników z wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych, a także zwolnień lekarskich i nieobecności,
 • przygotowanie różnego rodzaju zaświadczeń i świadectw pracy,
 • przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń BHP.

W ramach obsługi płacowej oferujemy m.in.:

 • obliczanie wynagrodzeń pracowników, uwzględniwszy dodatki i potrącenia stosownie do postanowień zawartych w umowach, zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania,
 • przygotowanie list płac,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe pracowników,
 • wystawianie druków RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i przysyłanie przelewów na rzecz ZUS i US,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT-8B, PIT-40.

Dodatkowe informacje

Zespół naszej firmy stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa, księgowości, finansów oraz zarządzania w wielu podmiotach o profilu zarówno produkcyjnym, usługowym, jak również handlowym, w tym dużych spółek giełdowych, co jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

Nasz zespół chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim, wymagających podejścia strategicznego w szczególnym wymiarze, tych uznawanych za trudne, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, a także doświadczenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu księgowości, lecz również z zakresu zarządzania i ekonomii czy prawa.

Jeśli realizowane przez nas cele i żywione przez nas ambicje odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom zapraszamy do kontaktu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a w Kliencie widzimy przede wszystkim partnera, z którym wspólnie rozwiązujemy problem o każdym stopniu trudności, tak aby zapewnić mu niezbędne bezpieczeństwo i pozwolić odnieść sukces.

Galeria

Partner merytoryczny