TaaS Biuro Rachunkowe online

Tworzymy usługi dla Klientów z różnych branż i obszarów. Tobie również możemy pomóc tworzyć przewagę biznesową poprzez dostarczenie nowoczesnych usług finansowych.

  • NIP 5252638621
  • REGON 363164163
  • KRS 0000590277

Charakterystyka

obszar usług:

 • Żoliborz

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Enova
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Doradca podatkowy
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy m. in.

 • Założenie Spółki lub pomoc w jej zakupie/zbyciu i obsługę transakcji
 • Wykonanie Bilansu otwarcia
 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych (na podstawie dokumentów papierowych lub elektronicznych)
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów określenia podatków od towarów i usług
 • Kalkulacja zobowiązań z tytułu podatków dochodowych i VAT (wraz ze sporządzeniem i składaniem deklaracji do US)
 • Sporządzanie i wysyłanie zestawień JPK do US
 • Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
 • Pobieranie wyciągów bankowych z rachunków Klienta
 • Wykonywanie rozrachunków wraz z raportowaniem okresowym stanu rozrachunków
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych w formie papierowej i elektronicznej
 • Zamykanie ksiąg
 • Księgowość internetowa
 • Deklaracje JPK

Na potrzeby Klienta wykonujemy szereg raportów i analiz zarządczych, m. in.:

 • Wykonujemy Plan Kont na potrzeby specyfiki biznesu Klienta
 • Przygotowujemy Politykę Rachunkowości na potrzeby Klienta
 • Sporządzamy raporty zarządcze w formie i do celów ustalonych z Klientem
 • Sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat
 • Pomagamy Klientowi w zaprojektowaniu i śledzeniu cash flow
 • Pomagamy w interpretacji zdarzeń gospodarczych pod kątem optymalizacji podatkowej
 • Przygotowujemy indywidualne interpretacje podatkowe we współpracy z doradcą podatkowym
 • Doradzamy w działalności biznesowej
 • Rozliczamy projekty i dotacje unijne

Dla osób prowadzących księgowość w formie KPiR mamy korzystną ofertę obejmującą m. in.:

 • Pomoc w otwarciu/likwidacji działalności
 • Księgowanie dokumentów otrzymanych droga elektroniczną lub w formie papierowej
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Przygotowanie przelewów lub informacji zbiorczej o miesięcznych zobowiązaniach
 • Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie i przekazywanie do właściwego US rozliczeń podatkowych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń na rzecz ZUS
 • Wybór formy opodatkowania na kolejne lata
 • Doradzamy w działalności biznesowej
 • Rozliczamy projekty i dofinansowania unijne

Nasze usługi kadrowo – płacowe pokrywają cały zakres obsługi relacji pracownik – pracodawca, m. in:

 • Kalkulacja wynagrodzeń, sporządzenie listy płac i wprowadzanie przelewów na wynagrodzenia
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Zarządzanie zwolnieniami, urlopami i innymi nieobecnościami na rzecz Klienta
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, ustalanie wymiarów i limitów urlopów
 • Monitorowanie ważności i zasadności badań lekarskich
 • Wykonywanie szkoleń i dokumentacji BHP
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11. PIT-40, UZS IWA
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach lub na rzecz komorników
 • Prowadzenie teczek pracowniczych, również w formie elektronicznej
 • Przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i B2B
 • Przygotowanie dokumentów na rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia
 • Pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (również za pomocą usług outsourcingu)
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłków w formie elektronicznej
 • Obsługa sprawozdań do GUS
 • Wprowadzanie i obsługa zaległości kadrowo – płacowych
 • Doradztwo w zakresie formy zatrudnienia

W ramach stałej współpracy z doradcą podatkowym, ekspertem w obszarze podatków w Polsce i Europie oferujemy:

 • Doradztwo pod kątem optymalizacji zobowiązań podatkowych
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • Doradztwo w zakresie formy i obszaru działalności pod kątem podatkowym
 • Doradztwo w wyborze miejsca prowadzenia działalności
 • Doradztwo w zakresie odzyskania zwrotów podatku VAT z rozliczeń zagranicznych
 • Doradztwo w zakresie przygotowania interpretacji indywidualnych dla obowiązujących przepisów podatkowych
 • Reprezentację przed US w każdej sprawie
 • Przeglądy i audyty pod kątem prawidłowości stosowania przepisów podatkowych
 • Sporządzanie dokumentacji oraz umów pod kątem transparentności przepisów podatkowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewniamy pełne wsparcie przy rozwoju biznesu, nie tylko w zakresie rachunkowości ale także z doradzając w kwestiach finansowych i organizacyjnych.

Oferujemy:

 • Wsparcie i doradztwo przy rejestracji firmy niezależnie od jej formy
 • Sporządzenie i zmiany umowy Spółki oraz obsługując negocjacje lub mediacje pomiędzy wspólnikami
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • Obsługę audytów zewnętrznych (zapewniamy dostęp do dokumentacji, miejsce dla audytorów i profesjonalną obsługę)
 • Administrację płatnościami w systemie bankowym Klienta (wraz z monitoringiem płatności)
 • Windykację miękką i twardą w ramach stałej współpracy z firmą windykacyjną
 • Obsługę kontroli podatkowych i reprezentację Klienta przed US wraz ze wsparciem doradcy podatkowego
 • Reprezentację przed US ZUS i innymi instytucjami, również w ramach negocjacji spłat zadłużeń, alternatywnych form finansowania itp.
 • Przygotowanie planu finansowego oraz wsparcie w jego śledzeniu i realizacji
 • Sporządzenie Polityki Rachunkowości Spółki
 • Wynajem i organizację biura wirtualnego, obsługę korespondencji i spotkań

Dodatkowe informacje

 • Zespół naszego Biura Rachunkowego tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem  w rachunkowości, finansach i obszarach powiązanych takich jak consulting, doradztwo biznesowe i zarządzanie projektami biznesowymi.
 • Łączymy kompetencje eksperckie, techniczne i biznesowe tak aby dostarczyć naszym Klientom usługi najwyższej jakości i w jak najszybszym terminie często doradzając Klientom w ramach ich procesów biznesowych.
 • Usługi księgowe i finansowe są dla nas jednym z filarów sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa, które w dobie wysokiej konkurencji cały czas szuka sposobów optymalizacji i racjonalizacji kosztów.
 • Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze na rynku polskim, zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki cywilne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne czy też komandytowe.
 • Naszą zaletą jest bardzo dobry kontakt z Klientem i pełna dostępność, również poza standardowymi godzinami pracy.
 • Specjalizujemy się także w rozwiązywaniu sytuacji ekstremalnych, które wymagają szybkiego i skutecznego działania.
 • Realizujemy usługi kadrowo-płacowe, księgowe i obsługę kontraktów B2B, skupiając się również w umowach z podwykonawcami w zakresie uwarunkowań prawnych, bezpieczeństwa Klienta oraz rozliczalności umów.
 • Stale współpracujemy z doradcą podatkowym, biegłymi rewidentami, prawnikami specjalizującymi się w różnych obszarach biznesu oraz doradcami finansowymi, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu pełny wachlarz usług w jednym miejscu.
 • Reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankami lub innymi instytucjami współpracując z nimi oraz dbając o dobro Klienta.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: