TAX IN CLOUD sp. z o.o.

Księgowość amazon, ebay, dropshipping, etsy, import z Chin.

  • NIP 1182205983
  • REGON 385536802

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ochota
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

Prowadzimy obsługę księgową w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (księgi handlowe, pełna księgowość)
 • sporządzania bilansu rocznego i sprawozdań finansowych
 • opracowania polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji podatkowej dla ryczałtu
 • prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości
 • sporządzania deklaracji na podatek od środków transportowych
 • sporządzania deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • sporządzania pozostałych ewidencji, zestawień i sprawozdań wg potrzeb Klientów

Kadry i płace

Prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe w zakresie:

 • sporządzania list płac
 • sporządzania ewidencji wynagrodzeń, PIT-11 pracowników i innych wymaganych prawem zestawień
 • prowadzenia spraw związanych z ZUS pracowników, dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • prowadzenia akt osobowych pracowników
 • sporządzania umów o pracę, umów o dzieło, umów-zleceń
 • sporządzania świadectw pracy
 • prowadzenia ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, ewidencji urlopów

Wideo

Ekspert artykułu

Artykuły: