Usługi Kadrowo-Rachunkowe Weronika Steinka

Księgowość dla Twojej firmy! UWAGA: obsługujemy tylko podatków na KPiR

  • NIP 5891815952
  • REGON 389711952

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Produkcja

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • InsERT
 • wFirma

platformy online:

 • wFirma
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie:

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • pomocy przy zakładaniu i likwidacji firm.

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracje podatkowych,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Ekspert artykułu

Artykuły: