Zakład Usług Informatycznych i Księgowych s.c. Iwona Majewska, Katarzyna Dmuchowska

6

Z powodzeniem działamy w każdej branży.

  • NIP 5252891449
  • REGON 520772125
  • 00-052 Warszawa
  • Śródmieście - Śródmieście Północne
  • ul. Świętokrzyska 18 lok. 412
  • kom.
  • kom.
 • kasiadmuchowska@o2.pl

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • RAMZES
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Pełna księgowość:

 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowujemy plan kont oraz politykę rachunkowości,
 • na bieżąco ewidencjonujemy zaistniałe operacje gospodarcze,
 • opracowujemy miesięczne rozliczenia,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe (PIT, CIT, VAT itp.),
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych,
 • reprezentujemy podatnika przed organami kontroli skarbowej,
 • prowadzimy firmowe rozliczenia z ZUS-em,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • sporządzamy roczne i śródroczne sprawozdania finansowe,
 • sporządzamy dokumentację związaną z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe, osoby prawne,
 • współpracujemy z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań.

Księgowość uproszczona:

 • pomagamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania,
 • prowadzimy KPiR lub prowadzimy ewidencje podatkową ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzimy rejestry VAT zakupu i sprzedaży,
 • prowadzimy rejestry środków trwałych oraz amortyzacji,
 • prowadzimy ewidencje rozrachunków,
 • naliczamy wartości podatków z tytułu PIT i VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe,
 • załatwiamy sprawy wynikające z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • dokonujemy rejestracji/wyrejestrowania pracowników z ZUS,
 • regulujemy należności do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • reprezentujemy podatnika przed organami kontroli skarbowej,
 • kontrolujemy poprawność wypełnianych dokumentów,
 • porządkujemy dokumentację księgową,
 • sporządzamy i przesyłamy deklaracje INTRASTAT,
 • przypominamy o dostarczaniu dokumentów księgowych w wyznaczonym terminie.

Kadry:

 • prowadzimy akta osobowe zatrudnionych pracowników,
 • prowadzimy i uzupełniamy dokumentację kadrową,
 • pomagamy w sporządzaniu umów o pracę/zlecenia/o dzieło itp.,
 • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu/zarobkach,
 • prowadzimy ewidencje czasu pracy pracowników,
 • ustalamy wymiar urlopów wypoczynkowych i ewidencjonujemy ich wykorzystanie,
 • kontrolujemy ważności badań lekarskich,
 • informujemy o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności,
 • rejestrujemy w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne),
 • przygotowujemy i przekazujemy do ZUS deklaracje ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 • sporządzamy świadectwa pracy, zaświadczenia i inne dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • archiwizujemy dokumentację osobową pracowników.

Płace:

 • naliczamy wynagrodzenia dla pracowników,
 • sporządzamy i dostarczamy informacje, przeznaczone dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA),
 • sporządzamy listy płac,
 • rozliczamy podróże służbowe,
 • prowadzimy ewidencje czasu pracy,
 • naliczamy zasiłki chorobowe itp.,
 • rozliczamy zwolnienia lekarskie,
 • naliczamy dodatkowe składniki wynagrodzenia,
 • sporządzamy deklaracje dla ZUS,
 • generujemy oraz wysyłamy deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R.

Pierwsze dwa miesiące opłata obniżona o 50%!

Ekspert artykułu

Artykuły: