Abak S.A.

Kompleksowa Obsługa Księgowo-Kadrowa, Doradztwo Finansowe, Podatkowe, Transakcyjne. 3 Lokalizacje: Bielany, Ochota, Praga Południe.

  • NIP 7390406362
  • REGON 510537225
więcej adresów

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bielany
 • Ochota
 • Praga-Południe

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Import/Eksport
 • Medyczna
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Obsługa księgowa

Zakres usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej i kosztowej
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych
 • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego jednostki
 • monitoring prawidłowości przyjmowanych i emitowanych dokumentów
 • dekretacja dokumentów księgowych
 • sporządzanie wydruków zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • ewidencja VAT
 • przygotowywanie zestawień, raportów i wydruków zapisów księgowych, w tym bilans, rachunek wyników
 • analizy dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT
 • zeznania roczne PIT i CIT na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych
 • sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • ewidencja środków trwałych oraz plan amortyzacji
 • roczne sprawozdania finansowe w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

2. Rozliczenia księgowo-płacowe:

 • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie zbiorczych poleceń księgowania list płac
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie kart zasiłkowych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników
 • sporządzanie druków przelewów na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS
 • sporządzenie raportu miesięcznego ZUS RMUA
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych
 • sporządzanie druków przelewów na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników
 • sporządzanie druków przelewów na składkę ZUS pracowników
 • sporządzanie druków przelewów na składkę ZUS właścicieli i osób współpracujących
  obliczanie i sporządzanie druków przelewów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych

3. Doradztwo finansowe

 • Leasing
 • Kredyty bankowe
 • Analiza finansowa

4. Doradztwo podatkowe

Zakres usługi:

 • optymalizacja wysokości należności podatkowych
 • informacja i doradztwo w zakresie ulg podatkowych i zwolnień podatkowych
 • ocena poprawności umów i przyjętych rozwiązań w kontekście zobowiązań podatkowych
 • optymalizacja formy prawno-organizacyjnej i podatkowej firmy Klienta w kontekście zobowiązań podatkowych
 • interpretacja i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz praktyki podatkowej organów podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

5. Doradztwo transakcyjne

Zakres usług:

 • kompleksowa obsługa procesu wprowadzania akcji do obrotu na rynku GPW oraz NewConnect
 • kompleksowa obsługa emisji i sprzedaży akcji i obligacji
 • oferty prywatne (private placement) oraz oferty publiczne (IPO)
 • sporządzanie prospektów emisyjnych / memorandów informacyjnych / dokumentów informacyjnych
 • obsługa relacji inwestorskich

Dodatkowe informacje

Abak S.A. jest firmą outsourcingową specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Obecnie Biuro zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-finansową i podatkową prawie 800 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym około 350 spółek prawa handlowego. Abak świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi outsourcingu w obszarach księgowości, kadr i płac, księgowości dla FIZ ANów (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych) oraz doradztwa podatkowego. Usługi świadczone przez Spółkę podlegają nadzorowi merytorycznemu doradcy podatkowego oraz pracowników posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Od 22 lat Spółka stosuje własny, sprawnie działający system przepływu informacji i obieg dokumentów księgowych, dostosowany do potrzeb i wymagań poszczególnych Klientów, a także efektywny system nadzoru i kontroli na każdym etapie realizacji zlecenia oraz autorski i na bieżąco doskonalony podatkowy system zapewnienia jakości. 

W skład Grupy Abak wchodzi siedem biur: w Olsztynie, Ełku, Łodzi, Legnicy, Wrocławiu i trzy w Warszawie, gdzie zatrudnia ok. 100 profesjonalnych księgowych.

Ekspert artykułu

Artykuły: