Biuro Rachunkowe Ammes sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa.

  • NIP 8952090960
  • REGON 365207735

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dokumentacja kredytowa
 • Dostęp online
 • Intrastat
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • InsERT
 • Reset2
 • Rewizor
 • Sage Symfonia

platformy online:

 • infakt
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,

Ewidencja przychodów

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE),
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne),
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS IMIR,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R) 

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro Księgowe AMMES powstało w 2007 roku, znajduje się we Wrocławiu. AMMES prowadzi Agata Stanisławska, certyfikowana księgowa z numerem licencji 18457/2007. Od lat, wspólnie z zespołem księgowych, zapewnia pomoc w zakresie księgowości, kadr i płac dla małych, średnich oraz dużych firm. Służy wsparciem w przypadku rejestracji działalności, przygotowuje dokumenty i pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie problemów związanych z rachunkowością czy działem kadr i płac.

O naszym biurze

Każda osoba z naszego zespołu może pochwalić się fachową, ciągle aktualizowaną wiedzą, znajomością prawa i przepisów.
Od lat współpracujemy z firmami o różnym profilu działalności. Prowadzimy pełną księgowość w zakładach produkcyjnych, firmach handlowych i usługowych. Zapewniamy obsługę księgową wszelkiego rodzaju spółek, między innymi spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych i komandytowych, jak również działalności osób fizycznych. Ponadto zajmujemy się księgowością hotelarską, obsługą dostawców internetowych, szkół tańca oraz sprzedażą na giełdzie.

Co więcej, by zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę, współpracujemy z zaufanymi partnerami: doradcą BHP, biegłym rewidentem księgowym, kancelarią prawną oraz notarialną.

Wszystkie czynności wykonywane przez Biuro Księgowe AMMES są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Biuro posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg wydane przez Ministra Finansów. Dowodem wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe AMMES są zdobyte certyfikaty i wyróżnienia.

Ekspert artykułu

Artykuły: