Biuro Rachunkowe Elżbieta Ćwiklicka

Rachunkowość z pasją: Twój spokój finansowy - nasza misja.

  • NIP 9171155808
  • REGON 932060710

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość pełna:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, oraz innych wymaganych sprawozdań finansowych,
 • Analiza wskaźników finansowych i doradztwo w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • Rejestracja i kontrola operacji gospodarczych,
 • Obsługa transakcji międzynarodowych i walutowych.

Księgowość uproszczona:

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych,
 • Ewidencjonowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla uproszczonej formy opodatkowania,
 • Sporządzanie ewidencji dla celów VAT, w tym ewidencji zakupu i sprzedaży,
 • Obsługa podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT),
 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania dla działalności.

Kadry:

 • Kompleksowa obsługa kadrowa, w tym sporządzanie umów o pracę, aktów mianowania, porozumień zmieniających,
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • Przygotowywanie i aktualizacja regulaminów pracy oraz wynagradzania,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym w kwestiach związanych z urlopami, zwolnieniami, uprawnieniami rodzicielskimi,
 • Obsługa procesów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia.

Płace:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych,
 • Obliczanie składek ZUS, podatku dochodowego i innych obciążeń związanych z wynagrodzeniami,
 • Przygotowywanie i wysyłka deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji,
 • Obsługa płatności z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS i podatków,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia i korzyści z różnych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Doradztwo podatkowe:

 • Optymalizacja podatkowa,
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi,
 • Pomoc w przypadku kontroli skarbowej czy ZUS.

Usługi księgowe online:

 • Wirtualne biuro rachunkowe z dostępem do dokumentów i sprawozdań przez Internet,
 • Automatyzacja procesów księgowych,
 • Elektroniczny obieg dokumentów.

Ekspert artykułu

Artykuły: