Biuro Rachunkowe Elżbieta Łabacz

Kompleksowa pomoc w zakresie ksiąg rachunkowych oraz zagadnień podatkowych.

  • NIP 5262103459
  • REGON 147299380

Charakterystyka

obszar usług:

 • Włochy

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Obsługa księgowa:

 • księgi Handlowe: ewidencjonowanie operacji gospodarczych, analiza rozrachunków, naliczanie należnych podatków CIT i VAT, sporządzenie planu kont, zestawień obrotów i sald
 • księga Przychodów i Rozchodów: ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, wyliczanie należnych podatków PIT i VAT, sporządzanie niezbędnych wydruków
 • ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych, Karta Podatkowa
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć, dostaw, export, import
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT, VAT UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie rocznych zeznań PIT
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

2. Obsługa kadrowo-płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło)
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kart zasiłkowych
 • rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji PIT 11

3. Dodatkowe informacje:

 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów 29338/2008
 • obsługa jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, jawnych, sp. z o.o.
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • ubezpieczenie OC

Ekspert artykułu

Artykuły: