Biuro Rachunkowe HELP Anna Semrau sp. z o.o.

Help - pomagamy, doradzamy. Staramy się być biurem rachunkowym, które jest elastyczne, które jest partnerem biznesowym.

  • NIP 5223174165
  • REGON 385043169
  • KRS 0000817800

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ochota

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • Medyczna
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • włoski

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi Księgowe

 • książka przychodów i rozchodów (KPIR)
 • pełna księgowość (księgi handlowe)
 • karta podatkowa i ryczałt
 • rozliczanie najmu
 • prowadzenie ksiąg wspólnot mieszkaniowych
 • prowadzenie ksiąg stowarzyszeń
 • prowadzenie ksiąg fundacji
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych CIT
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans roczny
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczenie inwentaryzacji towarów, materiałów
 • opracowanie sprawozdań GUS

Usługi kadrowo płacowe

 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
 • prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • prowadzenie kartotek czasu pracy oraz urlopów (bieżące monitorowanie)
 • nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)
 • sporządzenie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników
 • przygotowanie odcinków z wynagrodzenia dla pracowników
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZUA
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za właścicieli oraz pracowników
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy
 • sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZWUA

Doradztwo podatkowe

 • konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • analiza i kontrola umów handlowych
 • przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • planowanie podatkowe oraz optymalizacja
 • reprezentacja klienta podczas sporów podatkowych

Dodatkowe informacje

Dodatkowo oferujemy:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, asysta naszego pracownika - DARMOWO
 • pomoc przy zamykaniu działalności gospodarczej, asysta naszego pracownika - DARMOWO
 • pomoc przy przekształcaniu firm – DARMOWO
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie polityki księgowej
 • nadzór nad obiegiem dokumentów i kontrola merytoryczno-formalna ksiąg

W trakcie współpracy Biuro Rachunkowe HELP na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli podatkowej.

Ekspert artykułu

Artykuły: