Czy warto być VAT'owcem?

Dla firm: Czy warto być VAT'owcem?

  • 4.5 / 5
  • 16

W jakich sytuacjach warto być VAT-owcem

Zastanawiając się nad tym, czy warto być VAT-owcem, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim kwestię odliczania podatku od towarów i usług. Podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych w swojej działalności to podatek VAT naliczony. Z kolei podatek doliczany do ceny sprzedawanych przez przedsiębiorcę produktów stanowi VAT należny.

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma prawo odliczać VAT naliczony (VAT z faktur kosztowych) od VAT-u należnego (VAT z faktur przychodowych). Do urzędu skarbowego wpłacana jest różnica między podatkiem naliczonym a należnym. W przypadku, kiedy VAT naliczony jest wyższy od należnego, nie ma kwoty do zapłaty i przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot podatku.

Aby było możliwe odliczenie podatku VAT, zakup musi być w bezpośredni sposób związany z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca musi też otrzymać za niego fakturę VAT.

Przykład: Pan Janusz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zakupił dla swojej firmy nowy telefon. Jego cena wyniosła 3075 zł brutto. To oznacza 2500 zł netto + 575 zł podatku VAT. Pan Janusz, będąc czynnym płatnikiem VAT, będzie mógł pomniejszyć kwotę podatku należnego od VAT naliczonego. W tym przypadku odliczy od zakupu 575 zł od zakupu telefonu. Gdyby firma Pana Janusza nie była płatnikiem VAT, odliczenie to nie byłoby możliwe.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Kiedy rozliczanie podatku VAT jest opłacalne dla przedsiębiorcy?

Bycie VAT-owcem jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Daje możliwość odliczania VAT-u przy wszelkich zakupach związanych z prowadzoną działalnością. Najwięcej zyskać mogą określone grupy przedsiębiorców. Należą do nich podmioty, które:

  • ponoszą duże koszty - kupują produkty i usługi od firm, które wystawiają faktury z VAT,
  • sprzedają towary lub świadczą usługi opodatkowane niższą stawką VAT niż 23%,
  • świadczą usługi eksportu dla zagranicznych klientów,
  • dokonują inwestycji - nadwyżka naliczonego VAT to sposób na poprawę płynności finansowej.

W jakich przypadkach bycie VAT-owcem jest nieopłacalne?

Rozliczanie podatku VAT nie niesie ze sobą w pewnych przypadkach żadnych korzyści. Przede wszystkim wtedy, gdy:

  • firma sprzedaje produkty lub świadczy usługi dla osób fizycznych. W ich przypadku, 23% podatek będzie stanowił dodatkowe obciążenie, co z kolei istotnie zwiększy cenę danego produktu/usługi,
  • firma prowadzona jest na niewielką skalę i rozlicza się na podstawie ryczałtu.

Zwolnienie podmiotowe z VAT - komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w sposób zorganizowany i ciągły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W pewnych sytuacjach istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, które z podmiotów są uprawnione do podmiotowego zwolnienia z VAT. Co do zasady, ze zwolnienia skorzystać mogą podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 zł netto. Do tej kwoty przedsiębiorca wybiera – może dobrowolnie wejść na VAT lub z niego zrezygnować.

Z podmiotowego zwolnienia mogą skorzystać także nowi przedsiębiorcy. W ich wypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W sytuacji, kiedy przychody przekraczają tę kwotę, podatnik ma obowiązek rozliczać VAT. Musi wtedy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym, korzystając z formularza VAT-R. Szczegółowe informacje na jego tematu przedstawiamy w artykule Formularz VAT-R - jak poprawnie wypełnić?

Z podatku VAT ustawowo zwolnione są też niektóre branże (tzw. zwolnienie przedmiotowe), w tym usługi transportu sanitarnego oraz usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Płatnik VAT - kogo nie obejmuje zwolnienie?

Wspomniana wcześniej ustawa o VAT wskazuje również grupę podmiotów, które nie mogą skorzystać przywileju zwolnienia. Bycie płatnikiem VAT jest obligatoryjne między innymi wtedy, gdy transakcje dokonywane są w zakresie towarów takich, jak monety, wyroby jubilerskie i towary opodatkowane podatkiem akcyzowym oraz usług prawniczych i doradczych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Czynnymi podatnikami są z automatu również przedsiębiorcy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Bycie VAT-owcem - o czym pamiętać?

Z bycia VAT-owcem wynikają określone obowiązki podatkowe. Przede wszystkim, czynny płatnik musi prowadzić odpowiednią ewidencję i składać deklaracje do urzędu skarbowego, dbając przy tym szczególnie o ich prawidłowość. W przypadku, jeśli urząd skarbowy zakwestionuje prawo do odliczania VAT, płatnik będzie musiał zapłacić kwotę nienależnie odliczonego podatku wraz z odsetkami.

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: