Czy warto być VAT'owcem?

Czy warto być VAT'owcem?

  • 4.4 / 5
  • 14

Polskie prawo daje podatnikom wybór, czy zostać płatnikiem podatku VAT, czy skorzystać z jego zwolnienia. Zwolnienie z podatku przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, których przychody za poprzedni rok nie przekraczają 200 tys. zł. Jeżeli przychody przekraczają tę kwotę, podatnik jest zobowiązany rozliczać VAT. W takim przypadku należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym, korzystając z formularza VAT-R.

Podatek VAT – jest to podatek od towarów i usług, który formalnie płacą przedsiębiorcy.
Na nich ciąży obowiązek obliczania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego, jednak faktycznie VAT płaci odbiorca danego towaru lub usługi.

Dlaczego tak jest?

Ponieważ każdy przedsiębiorca dolicza podatek VAT do ceny sprzedawanego przez siebie produktu. Wprawdzie odlicza i odprowadza podatek do fiskusa, ale realnie ekonomiczny ciężar ponosi nabywca jego produktu. Przedsiębiorca jest pośrednikiem w przekazywaniu podatku pobranego od swojego klienta do Urzędu.

Odliczanie podatku VAT

Rozmyślając nad tym, czy warto być VATowcem trzeba wziąć pod uwagę kwestię odliczania VAT-u. Podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych w swojej działalności to podatek VAT naliczony, a podatek doliczany do ceny sprzedawanych przez przedsiębiorcę produktów to VAT należny. Do urzędu wpłacana jest różnica między podatkiem naliczonym, a należnym. Jeśli, zatem VAT naliczony jest wyższy od należnego nie ma kwoty do zapłaty, w takich przypadkach można ubiegać się o zwrot podatku.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Bycie VATowcem daje możliwość odliczania VAT-u przy zakupach służących przedsiębiorstwu. Zatem w przypadku podatników, którzy osiągają przychody i posiadają koszty bycie VAT-owcem z ekonomicznego punktu widzenia jest wręcz wskazane.

Przypadki, w których rozliczanie podatku VAT jest korzystne dla przedsiębiorcy:

  • Gdy firma ma możliwość odliczeń podatkowych, wówczas obniża podatek należny o VAT z faktur za zakupy, koszty oraz inwestycje, co jest oczywistą korzyścią finansową.

  • Jeżeli firma zamierza współpracować z innymi firmami będącymi płatnikami VAT. Potencjalny klient będący płatnikiem VAT chętniej nawiąże współpracę z firmą, która również jest VATowcem ze względu na możliwość odliczenia podatku. Często zdarza się tak, że to, czy się jest płatnikiem podatku VAT, stanowi jeden z czynników decydujących o atrakcyjności w oczach kontrahenta.

Przypadki, w których rozliczenie podatku VAT jest mniej korzystne dla przedsiębiorcy:

  • Jeżeli klientami będą konsumenci, niebędący płatnikami VAT, wówczas taki podatek będzie stanowił dla nich dodatkowe obciążenie.

  • Gdy firma prowadzona jest na bardzo niewielką skalę i rozlicza się w sposób uproszczony (ryczałt).

Eksperci artykułu: