Czy warto być VAT'owcem?

Dla firm: Czy warto być VAT'owcem?

  • 4.5 / 5
  • 16

W jakich sytuacjach warto być VAT-owcem

Zastanawiając się nad tym, czy warto być VAT-owcem, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim kwestię odliczania podatku od towarów i usług. Podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych w swojej działalności to podatek VAT naliczony. Z kolei podatek doliczany do ceny sprzedawanych przez przedsiębiorcę produktów stanowi VAT należny.

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma prawo odliczać VAT naliczony (VAT z faktur kosztowych) od VAT-u należnego (VAT z faktur przychodowych). Do urzędu skarbowego wpłacana jest różnica między podatkiem naliczonym a należnym. W przypadku, kiedy VAT naliczony jest wyższy od należnego, nie ma kwoty do zapłaty i przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot podatku.

Aby było możliwe odliczenie podatku VAT, zakup musi być w bezpośredni sposób związany z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca musi też otrzymać za niego fakturę VAT.

Przykład: Pan Janusz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zakupił dla swojej firmy nowy telefon. Jego cena wyniosła 3075 zł brutto. To oznacza 2500 zł netto + 575 zł podatku VAT. Pan Janusz, będąc czynnym płatnikiem VAT, będzie mógł pomniejszyć kwotę podatku należnego od VAT naliczonego. W tym przypadku odliczy od zakupu 575 zł od zakupu telefonu. Gdyby firma Pana Janusza nie była płatnikiem VAT, odliczenie to nie byłoby możliwe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kiedy rozliczanie podatku VAT jest opłacalne dla przedsiębiorcy?

Bycie VAT-owcem jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Daje możliwość odliczania VAT-u przy wszelkich zakupach związanych z prowadzoną działalnością. Najwięcej zyskać mogą określone grupy przedsiębiorców. Należą do nich podmioty, które:

  • ponoszą duże koszty - kupują produkty i usługi od firm, które wystawiają faktury z VAT,
  • sprzedają towary lub świadczą usługi opodatkowane niższą stawką VAT niż 23%,
  • świadczą usługi eksportu dla zagranicznych klientów,
  • dokonują inwestycji - nadwyżka naliczonego VAT to sposób na poprawę płynności finansowej.

W jakich przypadkach bycie VAT-owcem jest nieopłacalne?

Rozliczanie podatku VAT nie niesie ze sobą w pewnych przypadkach żadnych korzyści. Przede wszystkim wtedy, gdy:

  • firma sprzedaje produkty lub świadczy usługi dla osób fizycznych. W ich przypadku, 23% podatek będzie stanowił dodatkowe obciążenie, co z kolei istotnie zwiększy cenę danego produktu/usługi,
  • firma prowadzona jest na niewielką skalę i rozlicza się na podstawie ryczałtu.

Zwolnienie podmiotowe z VAT - komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w sposób zorganizowany i ciągły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W pewnych sytuacjach istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, które z podmiotów są uprawnione do podmiotowego zwolnienia z VAT. Co do zasady, ze zwolnienia skorzystać mogą podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 zł netto. Do tej kwoty przedsiębiorca wybiera – może dobrowolnie wejść na VAT lub z niego zrezygnować.

Z podmiotowego zwolnienia mogą skorzystać także nowi przedsiębiorcy. W ich wypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W sytuacji, kiedy przychody przekraczają tę kwotę, podatnik ma obowiązek rozliczać VAT. Musi wtedy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym, korzystając z formularza VAT-R. Szczegółowe informacje na jego tematu przedstawiamy w artykule Formularz VAT-R - jak poprawnie wypełnić?

Z podatku VAT ustawowo zwolnione są też niektóre branże (tzw. zwolnienie przedmiotowe), w tym usługi transportu sanitarnego oraz usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Płatnik VAT - kogo nie obejmuje zwolnienie?

Wspomniana wcześniej ustawa o VAT wskazuje również grupę podmiotów, które nie mogą skorzystać przywileju zwolnienia. Bycie płatnikiem VAT jest obligatoryjne między innymi wtedy, gdy transakcje dokonywane są w zakresie towarów takich, jak monety, wyroby jubilerskie i towary opodatkowane podatkiem akcyzowym oraz usług prawniczych i doradczych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Czynnymi podatnikami są z automatu również przedsiębiorcy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Bycie VAT-owcem - o czym pamiętać?

Z bycia VAT-owcem wynikają określone obowiązki podatkowe. Przede wszystkim, czynny płatnik musi prowadzić odpowiednią ewidencję i składać deklaracje do urzędu skarbowego, dbając przy tym szczególnie o ich prawidłowość. W przypadku, jeśli urząd skarbowy zakwestionuje prawo do odliczania VAT, płatnik będzie musiał zapłacić kwotę nienależnie odliczonego podatku wraz z odsetkami.

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: