Biuro Rachunkowe Honorata Puternicka-Józwiak

Twoje finanse w dobrych rękach – dokładność, zaufanie, rozwój.

  • NIP 9710727058
  • REGON 382896380

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi Handlowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Opracowywanie sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządu i zewnętrznych odbiorców (np. banków, inwestorów).
 • Obsługa podatkowa, w tym obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i doradztwo podatkowe.
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi w trakcie kontroli i audytów.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej oraz planowania finansowego.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

 • Prowadzenie PKPiR dla małych przedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i doradztwo w zakresie zmniejszania obciążenia podatkowego.
 • Sporządzanie deklaracji VAT oraz obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Doradztwo w zakresie księgowości i podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kadry i Płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy.
 • Opracowywanie i rozliczanie list płac, w tym obliczanie wynagrodzeń, zasiłków, odpraw i innych świadczeń.
 • Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło).
 • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz obsługa dokumentacji ubezpieczeniowej.
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym wsparcie w sporach pracowniczych i reprezentacja przed organami państwowymi.
 • Wsparcie w planowaniu zasobów ludzkich oraz w opracowywaniu systemów wynagradzania i motywowania pracowników.

Ekspert artykułu

Artykuły: