Biuro Rachunkowe Optima Iwona Mioduszewska

Biuro Rachunkowe stworzone z pasją.

  • NIP 8281111792
  • REGON 730288415

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • rosyjski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Enova

platformy online:

 • Comarch Optima
 • Portal Biura
 • Saldeo Smart
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi Handlowe  – rachunkowe, pełna księgowość

 • Prowadzenie ewidencji księgowej wg kosztów rodzajowych.
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
 • Prowadzenie spraw kadrowych – akt personalnych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej – naliczanie płac, tworzenie list płac oraz wynagrodzeń od umów zleceń, umów o dzieło, składek ZUS, prowadzenie kartotek 
 • pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Prowadzenie rozrachunków z klientami.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych.
 • Sporządzanie deklaracji:
  • CIT-8 –  zaliczka na podatek od osób prawnych.
  • VAT-7 – podatek od towarów i usług.
  • PIT-4 – zaliczka  na podatek od osób fizycznych.
  • PIT 8B – podatek od umów cywilnoprawnych.
  • ZUS – deklaracje miesięczne, sprawozdania statystyczne /zgodnie z wymogami GUS/.

Nasza kompleksowa obsługa firmy obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont i politykę  rachunkowości, zasady, metody i techniki przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz    innych przepisach szczególnych,
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie księgowości materiałowej , kosztowej , księgowości środków trwałych,
 • Sporządzanie planów amortyzacji, rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątku Spółki,
 • Prowadzenie kasy Spółki zgodnie z Instrukcją Kasową i obowiązującymi przepisami,
 • Współpraca z bankami w zakresie prowadzonych rachunków bankowych, pozyskiwanie, obsługa kredytów i pożyczek, tworzenie lokat,
 • Prowadzenie rejestru otrzymanych faktur i innych dokumentów oraz terminowe regulowanie zobowiązań, kontrolowanie wartości depozytów, stanowiących własność organizacji związkowych oraz społecznych,
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej i dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych,  podatku VAT, Podatku od nieruchomości,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych z zakresu finansów Spółki oraz wskaźników finansowych,
 • Przechowywanie dokumentów księgowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych

Do  naszego zakresu działania Działu Kadrowego  należy w szczególności:

 • Prawidłowe, rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie akt osobowych związanych z nawiązaniem zatrudnienia, zatrudnieniem, rozwiązywaniem i ustaniem stosunku pracy
 • Sporządzanie umów o prace i umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych PIT-11
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, opiekuńczych
 • Ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika
 • Obsługa i rozliczanie PFRON
 • Rozliczanie ZUS od właścicieli firm
 • Prowadzenie korespondencji z ZUS, US, Kancelariami Komorniczymi
 • Dbałość o najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług

Doradztwo podatkowe

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
 • Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro Rachunkowe OPTIMA Iwona Mioduszewska

 • Funkcjonujemy na rynku od 2011 roku
 • Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu,
 • Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr licencji 50359/2011,
 • Nad świadczonymi usługami sprawowany jest stały nadzór certyfikowanych księgowych,
 • Zespół składa się z księgowych posiadających certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Pracujemy tylko na stabilnych systemach finansowo-księgowych m.in. Comarch ERP OPTIMA
 • Posiadamy nowoczesny system bezpieczeństwa danych (systemy ograniczonego dostępu oraz ciągłej archiwizacji danych),
 • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 20 000 EURO.

Ekspert artykułu

Artykuły: