Biuro Rachunkowe SC Danuta Goc

Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie tak aby zaproponować klientowi najbardziej korzystne formy rozliczeń podatkowych.

  • NIP 5830012957
  • REGON 190076270

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru dla podatku od towarów i usług – VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczenia z urzędem skarbowym – elektroniczne przesyłanie deklaracji podatkowych oraz plików JPK,
 • rozliczenia z ZUS-em – naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, elektroniczne przesyłanie danych do ZUS-u,
 • prowadzenie kadr i spraw płacowych – listy płac, umowy o pracę, kartoteki wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zakładaniem/likwidacją działalności przez osoby fizyczne i spółki prawa handlowego,
 • reprezentowanie podatnika w sprawach spornych przed ZUS, US, UKS i NSA,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • możliwość odbioru dokumentów z firmy,
 • doradztwo podatkowe.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Rozpoczęliśmy naszą działalność w 1992 roku, początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza „Biuro Rachunkowe”. W 2000 roku nasza firma została przekształcona w spółkę cywilną i zarejestrowana w Urzędzie Miasta Gdańska jako „Biuro Rachunkowe S.C.” Danuta Goc i Anna Mażewska. Obecnie jest to ponownie jednoosobowa działalność gospodarcza działająca pod nazwą Biuro Rachunkowe „SC”. Posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług księgowych, potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów nr. 9038/98.

Działalność doradztwa podatkowego prowadzona jest na podstawie wpisu na Listę Doradców Podatkowych dokonanego przez Ministra Finansów w dniu 21 października 1997 r. pod numerem 02250. Biuro przejmuje pełną odpowiedzialność za usługi świadczone zgodnie z umową oraz za rzetelność wykonanych prac. Dodatkowo jesteśmy ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ekspert artykułu

Artykuły: