Biuro Rachunkowe TERRA sp. z o.o.

Z nami liczysz na więcej - dokładność, wsparcie, rozwój.

  • NIP 7011193851
  • REGON 528035515

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferujemy kompleksowe usługi dla firm i przedsiębiorców, które obejmują pełen zakres obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej. Nasze biuro rachunkowe zapewnia wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowując usługi do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów.

Księgowość Pełna

Nasze usługi w zakresie pełnej księgowości obejmują między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym),
 • Reprezentowanie klienta przed urzędami skarbowymi i ZUS,
 • Doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa.

Księgowość Uproszczona

Skierowana głównie do małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych. W ramach księgowości uproszczonej wykonujemy usługi w zakresie:

 • Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • Ewidencji ryczałtowej,
 • Sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS,
 • Doradztwa w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Kadry i Płace

Nasze usługi w zakresie kadr i płac zapewniają kompleksową obsługę pracowniczą, w tym:

 • Sporządzanie list płac,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, PIT),
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie i kontraktów.

Ekspert artykułu

Artykuły: